Przejdź na stronę czasopisma >>

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w "Rocznikach Ekonomii i Zarządzania" przyznawane jest 6 punktów, które uwzględniane są w ocenie dorobku naukowego (poz. 1574).

 

Roczniki Roczniki Ekonomii i Zarządzania indeksowane są w następujących bazach:

CEEOL
CEJSH

BazEkon

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2018, godz. 17:14 - Grzegorz Zasuwa