Studia stacjonarne

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania od wielu lat prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach ekonomia i zarządzanie. Interesujący sposób przekazania wiedzy i umiejętności studentom oraz zaangażowanie w kształtowanie ich postaw zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich, w której skład wchodzą zarówno teoretycy, jak i praktycy.

 

Zajęcia odbywają się na terenie Kampusu Głównego KUL przy al. Racławickich 14 w nowocześnie wyposażonych aulach wykładowych, salach i pracowniach komputerowych. Na miejscu studenci mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania, gromadzącej aktualną literaturę przedmiotu i najnowsze wydawnictwa.

 

Odwiedzając wskazane poniżej strony serwisu rekrutacyjnego można zapoznać się z krótką charakterystyką studiów, perspektywami zawodowymi ich absolwentów, szczegółowym programem studiów oraz zasadami rekrutacji.

 

> Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie)

> Ekonomia - studia II stopnia (magisterskie)

   >> specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

   >> specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

   >> specjalność: Ekonomia międzynarodowa - NOWOŚĆ od roku akad. 2018/19

 

 

> Zarządzanie - studia I stopnia (licencjackie)

> Zarządzanie - studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Studia podyplomowe

 

Aktualnie prowadzone studia podyplomowe, których kierownikami i wykładowcami są pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania:

 

>> Rachunkowość i podatki

>> Analityka biznesowa

>> Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

>> Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019, godz. 14:01 - Monika Wójcik