Pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

e-mail: repozytorium@kul.pl

p.o. Kierownik Działu
Agnieszka Matwis

Konwikt, pok. 113, tel. (81) 461 11 13  lub (81) 445 43 94

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL
Katarzyna Bojko
Kolegium Jana Pawła II, p. CP-21, tel. (81) 454 53 36

Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych
Katarzyna Poleszak
Konwikt, p. 114, tel. (81) 445 33 72

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych
Agnieszka Urawska
Konwikt, p. 115, tel. (81) 445 43 94

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL
Anna Szałek

Konwikt, p. 116, tel. (81) 445 33 71

Obsługa finansowa czasopism
dr Marta Ordon
Konwikt, p. 116, tel. (81) 445 33 71

Sekretarz redakcji czasopism KUL
Zeszyty Naukowe KUL, Review of European and Comparative Law,
The Exile History Review
Marzena Dybkowska
Konwikt, p. 115, tel. (81) 445 33 74

Sekretarz redakcji czasopism KUL
Verbum Vitae, The Biblical Annals, Studia Prawnicze KUL

dr Monika Popek
Konwikt, p. 111, tel. (81) 445 37 12

Sekretarz redakcji czasopism KUL
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Przegląd Prawno-Ekonomiczny,
Studia i Analizy Nauk o Polityce

dr Dariusz Szkutnik
Konwikt, p. 112, tel. (81) 461 11 12

 

Urlop:
Marzena Rzeszót
Katarzyna Spira


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona