Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

 

Jednostką odpowiedzialną za program stażowy jest Sekcja Funduszy Strukturalnych. 

 

mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych

 

Dane kontaktowe:

Biuro Projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

pokój GG-200 - tel: 81 445 42 82, pokój CN-201 (Collegium Norwidianum)
tel: 81 445 39 85

e-mail: projekty@kul.plstazkariery@kul.pl

 

Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 11.30-15.30

 


Zapraszamy do udziału w płatnych stażach studentów kierunku Zarządzanie w ramach projektów UE. Rekrutację rozpoczynamy 18.06.2018 r. 

Uprzejmie informujemy, iż dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie oraz w Biurze Karier pokój GG-131.

 


W najbliższym dniach Biuro Karier będzie nieczynne w czwartek (31.05. - Boże Ciało) i piątek (1.06. - Dzień Rektorski). 

Zapraszamy ponownie w poniedziałek 4.06.2018r. 

 


 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór uczestników w związku z realizacją projektu pt. ,,Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II". Rekrutacja do projektu zostanie uruchomiona w dniu 7 maja 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie należy wypełnić, wydrukować i przynieść osobiście do biura projektu (Biuro Karier pok. GG- 131, wejście przy kościele akademickim). W razie niejasności proszę o pozostawienie nieuzupełnionych pól i wypełnimy je wspólnie.

 

Wypełnione dokumenty można składać w dn. 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

 

Poniedziałek  - Piątek w godz. 08.00- 15.00

Środa w godz. 08.00- 12.00  

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji 


 

W przypadku studentów I stopnia kierunków Architektura krajobrazu i Gospodarka przestrzenna nabór dokumentów rozpocznie się od października ponieważ ostatnim rokiem jest semestr zimowy (październik - luty). 

 


 

Rozpoczęcie realizacji projektu  „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 347 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych:

  • III rok studiów I stopnia na kierunkach: biotechnologia, biotechnologia - grupa w jęz. angielskim, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, kognitywistyka, retoryka stosowana i zarządzanie
  • II rok studiów II stopnia na kierunkach: biotechnologia, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, humanistyka cyfrowa, zarządzanie.

w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

 

Projekt przewiduje realizację:

- 4 tygodniowych płatnych staży  realizowanych w łącznym wymiarze 120 godz. (studenci I stopnia) 

- 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (studenci I stopnia)  zadań stażowych.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc. Preferowane w ramach projektu sektory, do których przynależą Jednostki Przyjmujące to: sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych, sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, zgodnie z SOR, zgodnie z RSI WL biogospodarka, informatyka i automatyka oraz nowoczesne usługi biznesowe, B+R m.in. startup, inkubatory przedsiębiorczości i branża kreatywna (architektura, gazety i czasopisma, gry wideo, film, książki, muzyka, sztuki sceniczne i wizualne, telewizja, radio, reklama, wydawnictwa, księgarnie).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2160,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 40% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Po ukończeniu stażu każdy student otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w programie stażowym, opinię/referencje z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz celów edukacyjnych, a także zindywidualizowany bilans kompetencji. Zostanie też przygotowany raport końcowy zawierający ocenę stażu wystawioną przez studenta i opiekuna stażu po stronie Jednostki Przyjmującej. 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacji staży.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazkariery@kul.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

harmonogram_realizacji_wsparcia_staże_-_zintegrowany_2_lipca_2018

harmonogram_realizacji_wsparcia_staże_-_zintegrowany_9_lipca_2018

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 12:10 - Leszek Wojtowicz