O PROJEKCIE

Celem staży projektu pt. "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" jest podniesienie w okresie do lutego 2022 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 347 studentów/tek (229 kobiet/ 118 mężczyzn) kierunków: biotechnologia, biotechnologia - grupa w jęz. angielskim, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, kognitywistyka, retoryka stosowana, humanistyka cyfrowa, zarządzanie dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2022 r.

 

Budżet projektu: 11 988 995,08 PLN, w tym 11 629 325,20 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS - 347 osób, w tym 229 kobiet i 118 mężczyzn.
 2. Liczba studentów, którzy ukończyli staże krajowe – 347 osób, w tym 229 kobiet i 118 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 347 studentów/tek KUL (229 kobiet/ 118 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

 

III rok I stopnia

II rok II stopnia

 • architektura krajobrazu
 • architektura krajobrazu
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna
 • zarządzanie
 • zarządzanie
 • biotechnologia 
 • biotechnologia 
 • biotechnologia grupa w jęz. angielskim
 • humanistyka cyfrowa
 • retoryka stosowana
 
 • kognitywistyka
 

 


 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

 

Zadanie 6. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, I I II ST, BIOTECHNOLOGIA, I I II ST, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I I II ST (III.18-II.22, 79 staży w wymiarze 120h i 87 staży w wymiarze 480h)

 

Zadanie 7. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: ZARZĄDZANIE, I I II ST, HUMANISTYKA CYFROWA, II ST, KOGNITYWISTYKA, I ST, RETORYKA STOSOWANA, I ST (III.18-II.22, 118 staży w wymiarze 120h i 63 staże w wymiarze 480h)

 

Celem zadania jest podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez studentów, rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2018, godz. 14:48 - Olga Żarska-Stępień