Instytucje w kraju:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Urząd Miasta Lublin – Wydział Oświaty i Wychowania, Centrum Współpracy Międzynarodowej

Urząd Miasta Lublin - Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości

Fundacja Potulicka

Państwowe Muzeum na Majdanku

Kom-Eko S.A. Lublin

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Uniwersytet Warszawski

Fundacja Zawsze Warto, Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Narodowy Bank Polski

Bank Polska Kasa Opieki S.A

Bank PeKaO S.A.

Fundacja Kościuszkowska Polska

 

Instytucje za granicą:

University of St. Thomas Minnesota, USA

University of Notre Dame, Notre Dame Indiana, USA

Towarzystwo Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago

Fundacja Kościuszkowska, Nowy Jork, USA

Fundacja im. W. Reymonta, Ontario Kanada

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, USA