Szanowni Państwo,

aktualną stroną internetową czasopisma jest Platforma Czasopism CzasKUL:

 

https://czasopisma.kul.pl/sp

 
LIBCOM JOURNAL
 
 
Studia Prawnicze KUL
KUL Journal of Legal Studies

Юридические Исследования ЛКУ  

 

 
    ISSN: 1897-7146
 
 

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany od 2007 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, związany z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.
Na łamach kwartalnika publikowane są opracowania w zakresie dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej. Prawo jako fenomen społeczny zmienia się, co musi skłaniać do szczegółowej oceny jego funkcjonowania i obserwowanych zmian oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań.


Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN: 1897-7146 (Print); e-ISSN: 2719-4264 (Online); DOI: 10.31743

 

  


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Umowa nr 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia Prawnicze KUL". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

 

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Umowa nr 127/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.


 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022, godz. 15:16 - Monika Popek