[plakat jpg], [plakat png], [plakat pdf]

 

X Jesienna Konferencja Logiki

Logiki filozoficzne

 

27 listopada 2018

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin, Al. Racławickie 14

 

sala GG208

 

 • 09.45 Otwarcie Konferencji - Monika Walczak,
  Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 • 10.00 Andrzej Pietruszczak (UMK), Mateusz Klonowski (Toruń), Yaroslav Petrukhin (Moskwa), Uproszczona semantyka Kripkego dla normalnych rozszerzeń logik K45, KB4, KD45 i S5
 • 10.45 Piotr Kulicki (KUL), Obowiązki wynikające z praw i dozwoleń w formalizmie nC+
  • 11.30 Przerwa
 • 11.45. Andrzej Biłat (PW), O semantycznych własnościach teorii ontologicznych
 • 12.15 Eugeniusz Wojciechowski (URK), Dogmat trynitarny w świetle pewnej formalnej teorii esencjonalności
 • 12.45 Zbigniew Orbik (PŚ), Metoda precyzująca jako przykład zastosowania logiki w filozofii
  • 13.15 Obiad
 • 15.00 Andrzej Malec (Kochański, Zięba i Partnerzy), Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego?
 • 15.30 Ryszard Miszczyński (UJD), Stanisława Leśniewskiego uogólnianie klasycznego rachunku zdań
 • 16.00 Tomasz Witczak (UŚ), Obszary i światy - dwa poziomy wymuszania formuł
  • 16.30 Przerwa
 • 16.45 Marcin Czakon (KUL), Metodologia nauk formalnych a teza strukturalizmu matematycznego
 • 17.15 Agnieszka Proszewska (UJ), Problem okazjonalności wyrażenia „teraz” a tensowe teorie czasu
 • 17.45 Patryk Zając (UŚ), Rorty o inferencji
 • 18.15 Zakończenie Konferencji

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 13:01 - Andrzej Zykubek