Prof. dr hab. A. Sękowski wygłosił przemówienie pt. Osoba Ks. prof. dr hab. Władysława Prężyny i jej znaczenie dla Wydziału Nauk Społecznych KUL na otwarcie sympozjum nt. "Ks. prof. dr hab. Władysław Preżyna kapłan, mistrz
i nauczyciel".
Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2007, godz. 18:33 - Ewelina Soszyńska