PLAKAT-KuJerozolimie_1902 Zapraszamy na inaugurację programu Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie, która będzie miała miejsce 19 lutego 2020 r. Rozpocznie ją o godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice oo. Dominikanów, a o godz.18.00 w Trybunale Koronnym odbędzie się trialog ekumeniczny biskupów chrześcijańskich Lublina „Dialog w Kościele i między Kościołami. Ku Jerozolimie” z udziałem abp. Abla (Kościół Prawosławny), abp. Stanisława Budzika (Kościół Rzymskokatolicki) oraz bp. Jana Cieślara (Kośćiół Ewangelicko-Augsburski). KUL jest jednym z partnerów programu Ekumeniczny Lublin 2020.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 12:27 - Katarzyna Bojko