ROK 2021

 


ROK 2020

 

 


ROK 2019

 

Zarządzenie ROP-0102-4/19 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku pdf_small

 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE NAUKI TEOLOGICZNE

  • Rezerwa Dziekana WT

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021, godz. 14:06 - Ewa Zięba