ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

 

Rok I

Audiowizualne gatunki dziennikarskie

Elementy socjologii

Elementy ekonomii

Emisja głosu i sztuka mówienia

Etyka

Główne nurty w literaturze

Historia filozofii

Historia mediów

Historia Polski XX wieku

Kultura języka

Logika

Media i procesy globalizacji

Nauki o komunikowaniu

Prasowe gatunki dziennikarskie

Propedeutyka prawa

Przedsiębiorczość

Redagowanie tekstów dziennikarskich

System medialny w Polsce

Teorie gatunków dziennikarskich

Tutoring

Współczesne systemy polityczne

 

Rok II

 

 

 

Creative writing

Dyskurs publiczny

Dziennikarskie źródła informacji

Gatunki dziennikarskie w nowych mediach

Graffiti as a medium

Komunikacja interpersonalna

Media a społeczeństwo obywatelskie

Metody wpływu i perswazji medialnej

Mity współczesne w mediach audiowizualnych

Podstawy public relations

Prawo mediów

Proseminarium - tworzenie i prezentacja projektów

Psychologia komunikacji

Public opinion and media

Reklama we współczesnym społeczeństwie

Retoryka i erystyka

Strategie public relations

Systemy i rynki medialne na świecie

Sztuka konwersacji

Sztuka w przestrzeni publicznej

Tabloidyzacja polskiej prasy

Techniki badań mediów

Warsztat dziennikarstwa prasowego

Warsztat dziennikarstwa radiowego

Warszat dziennikarstwa telewizyjnego

Wiedza o kulturze

Wprowadzenie do nowych mediów

 

Rok III

Alternative media

Badania wizerunku PR i reklamy

Citizen journalism

Copywriting- język, tworzenie komunikatu perswazyjnego

Dokument i reportaż w radiu

Dokument i reportaż w telewizji

Dyskurs publiczny

Etyka dziennikarska

Gatunki i formaty radiowe

Gatunki i formaty telewizyjne

Grafika podstawy projektowania

Historia i teoria filmu

Internet legal problems

Język angielski medialny

Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna -sem. licencjackie

Kościół katolicki a media

Krytyka i recenzja filmowa

Kultura języka -sem. licencjackie

Małżeństwo i rodzina

Marketing internetowy

Media relations i rzecznik prasowy

Negocjacje i mediacje

Popular culture

Praca prezentera radiowego

Praca prezentera telewizyjnego

Praca redakcji medialnej

Public relations i reklama

Realizacja filmowa i telewizyjna

Reklama we współczesnym społeczeństwie

Rola i funkcjonowanie radia -sem. licencjackie

Scenariusz programu radiowego

Scenariusz filmu i programu telewizyjnego

Serwisy informacyjne

Strategie i narzędzia komunikacji w social i mobile mediach

Techniki wystąpień publicznych

Warsztat kompetencji miekkich

Warsztat kreatywnego myślenia

Warsztaty - montaż telewizyjny i filmowy

Warsztaty operatorskie

Wiedza o sztuce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2023, godz. 12:01 - Łukasz Sarowski