REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

Wydawanie monografii w wydawnictwie innym niż Wydawnictwo KUL odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL.

 

 

Podstawa prawna

 

Zasady finansowania publikacji uniwersyteckich

 

Proces zlecania usług wydawniczych poza Wydawnictwem KUL

 

 

 


 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 14:12 - Katarzyna Spira