Harmonogramy realizacji wsparcia w projekcie
"Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"
w ramach zadania 2:

Rok akademicki 2021/2022:

01.11.2021

08.11.2021

15.11.2021

 

Harmonogramy realizacji wsparcia w roku akademickim 2020/2021 ramach zadania 5:

Harmonogram szkoleń:

PRINCE 2 FOUNDATION Gr. 1

_________________________________________

 

Harmonogram warsztatów:

Psychologia konfliktu Gr. 1

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Harmonogram szkoleń:

 

PRINCE 2 FOUNDATION Gr. 2

 

Agile PM Foundation gr. 1

Agile PM Foundation gr. 2

 

Change Management Foundation gr. 1

 

Scrum Master gr. 1

Scrum Master gr. 2

 


Harmonogram warsztatów:

 

Asertywność w relacjach biznesowych gr. 1

 

HR - Biznes Partener - Zarządzanie projektami gr. 1

HR - Biznes Partener - Zarządzanie projektami gr. 2

 

Kurs negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie gr. 1

Kurs negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie gr. 2

 

Komunikacja perswazyjna w biznesie gr. 1

 

Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych gr. 1

 

Marketing personalny gr. 1

Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami gr. 1

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022, godz. 07:30 - Edyta Kołtun