Obszary badań naukowych Katedry Inżynierii Powierzchni

 

  • SEM materiałow kompozytowych i wielofazowych;

  • Badania spektroskopowe FTIR kompleksów lek-albumina;

  • Podstawy teoretyczne i technologicze otrzymywania (nano)kompozytów z aktywnością funkcjonalnej i stworzenie produktów na ich osnowie;

  • Modyfikacja fizyczna i chemiczna materiałów polimerowych i kompozytowych;

  • Technologii zmodyfikowanych kompozytów polimer-krzemianowych na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów, krzemianów i solej metali;

  • Prowadzenie badań ze ściekami, popiołami lotnymi oraz polimerami w wodach powierzchniowych i pitnych;

  • Badania z dziedziny inżynierii materiałowej nad opracowaniem metod otrzymywania i charakterystyki cząstek nano i mikro srebrowych. 
Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 13:42 - Adam Garbacz