Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Tel. (81) 44 54 312

pok. CN-009, CN-003

 

Kierownik          dr hab. Beata Siwek, prof. KUL, beata.siwek@kul.pl

                        prof. dr hab. Anna Woźniak, anewoz@kul.pl

                        dr hab. Monika Sidor, prof. KUL, monika.sidor@kul.pl

                        dr Marta Kaczmarczyk,  marta.kaczmarczyk@kul.pl

                        dr Albert Nowacki, albert.nowacki@kul.pl

                        mgr Katarzyna Wasińczuk (doktorantka)

 

Główne kierunki badań

  • religijne, etyczne i estetyczne aspekty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
  • rosyjska, ukraińska i białoruska literatura emigracyjna
  • współczesna literatura rosyjska, ukraińska i białoruska w aspekcie nowych ujęć metodologicznych
  • pogranicza historii i literatury
  • problematyka autobiografizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
  • polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie i kulturowe

 

 

Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej powstała w roku akademickim 2019/2020 z połączenia Katedry Literatury Rosyjskiej i Katedry Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 19:04 - Marta Kaczmarczyk