Pracownicy:

 


Katedra Sztucznej Inteligencji przygotowuje twórców zaawansowanej inteligencji maszynowej i innych technologii, które ucieleśniają science fiction w rzeczywistości. Jego misją jest wytwarzanie studentów z dobrym zrozumieniem podstaw teorii i praktyki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Misją jest także umożliwienie studentom bycia liderem w branży i środowisku akademickim w kraju i za granicą. Program nauczania dla Katedry Sztucznej Inteligencji jest zaprojektowany, aby osiągnąć następujące cele:

Zdobycie wiedzy i umiejętności do opracowywania różnych inteligentnych systemów informatycznych poprzez podstawową znajomość informatyki i technologii przetwarzania informacji.

Opanowanie innowacyjnej techniki inteligentnego przetwarzania informacji, w której komputery współpracują z ludźmi, poznanie różnych technologii inteligentnego przetwarzania informacji.

Opanowanie podstaw matematyki i nauk przyrodniczych.


Anatoliy Melnyk, prof. dr hab., kierownik katedry

Obszar zainteresowań: architektura komputerów, projektowanie uniwersalnych i specjalistycznych systemów komputerowych, systemy cyber-fizyczne i Internet Rzeczy, samokonfigurowalne i samodoskonalące się systemy komputerowe, narzędzia do automatycznego projektowania na wysokim poziomie.

Aktualne badania: Zastosowanie uczenia maszynowego do projektowania i analizy architektury komputerowej. Sztuczna inteligencja oraz narzędzia do automatycznego projektowania specjalistycznych systemów komputerowych jako elementy samokonfigurowalnej i samodoskonalącej się architektury systemów komputerowych. Metody i narzędzia komputerowe do przetwarzania sygnałów i analizy obrazów w systemach cyberfizycznych i Internecie przedmiotów.

Międzynarodowa współpraca: Instytut Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii, Politechnika Lwowska, Ukraina.

e-mail: aomelnyk [at] kul.lublin.pl

Ryszard Kozera, dr hab.

Obszar zainteresowań: Wizja Komputerowa i Przetwarzanie obrazow, Grafika Komputerowa, Interpolacja, Analiza Numeryczna, Optymalizacja, Sztuczna Inteligencja.

Aktualne badania: Interpolacja danych zredukowanych przy uzyciu splinow kubicznych, Rekonstrukcja powierzchni na podstawie fotometrii stereo, Usuwanie szumow przy uzyciu roznych schematow optymalizacyjnych, Clasyfikacja bakterii w obrazowaniu mikroskopowym.

Międzynarodowa współpraca: University of Western Australia, The University of Adelaide (Australia).

e-mail: ryszard.kozera [at] gmail.com

Magdalena Wilkołazka, mgr inż.

Obszar zainteresowań: Sieci komputerowe, matematyka, optymalizacja.

Aktualne badania: Modelowanie krzywych za pomocą interpolacji danych zredukowanych, badanie rzędu zbieżności dla trajektorii i dlugości krzywej. Zastosowania tego rodzaju interpolacji.

e-mail: magda8310 [at] kul.lublin.pl

Sara Jurczyk-Zielińska, mgr

Obszar zainteresowań: programowanie, fizyka teoretyczna.

Aktualne badania: Redukcja szumu w 3-źródłowej fotometrii stereo

e-mail: sarajurczyk [at] kul.lublin.pl

 

Joanna Wasiura-Maślany, mgr

Obszar zainteresowań: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, głębokie uczenie, programowanie, bazy danych, prawdopodobieństwo
Aktualne badania: Prawie pewne losowe twierdzenia graniczne. Metody uczenia maszynowego w procesach eksploracji danych.
e-mail: wasiuraj [at] kul.pl

Zofia Marek, mgr

Obszar zainteresowań:  Algorytmy Analizy Numerycznej, Modelowanie i Symulacje Komputerowe.

e-mail: zmarek [at] kul.pl

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, godz. 11:59 - Ewa Pajdowska