p.o. Kierownik

dr hab. August Zapała, adiunkt dydaktyczny

 

Pracownicy

dr Grzegorz Dymek, adiunkt dydaktyczny

dr Wiesław Główczyński, adiunkt dydaktyczny

dr Kamil Powroźnik, asystent dydaktyczny

mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak, asystent

mgr Bruno Sadok, asystent dydaktyczny

 


Grzegorz Dymek, dr, adiunkt dydaktyczny

Obszary zainteresowań naukowych: algebry związane z logiką, w szczególności pseudo-BCI algebry, pseudo-BCK algebry, BE-algebry, BN-algebry i inne, związki tych algebr z logiką oraz związki z innymi algebrami (np. grupami, kratami).

Aktualna tematyka badań naukowych: badania własności algebr związanych z logiką, m.in. szczególnych podklas i specjalnych podzbiorów algebr takich jak ideały, filtry, systemy dedukcyjne.

Wiesław Główczyński, dr, adiunkt dydaktyczny

Obszary zainteresowań naukowych:  topologia ciągowa, miary, podmiary na algebrach Boole'a

Aktualna tematyka badań naukowych: Ściśle dodatnie funkcjonały na algebrach Boole'a.

Kontakt: matwgl [at] kul.pl

Patrycja Jędrzejewska-Rzezak, mgr, asystent

Obszary zainteresowań naukowych:  teoria prawdopodobieństwa, martyngały w przestrzeniach Banacha

Aktualna tematyka badań naukowych:

1. Martyngały operatorowe.

2. Graniczne własności błądzenia losowego Banacha.

Kontakt: patrycjaj [at] kul.pl

Kamil Powroźnik, dr, asystent dydaktyczny

Obszary zainteresowań naukowych:   teoria prawdopodobieństwa, statystyka, teoria grafów

Aktualna tematyka badań naukowych:

1. Zagadnienie gęstości w sensie Turána dla pewnych grafów i hipergrafów.

2. Pewne własności odległości dla grafów zewnętrznie planarnych.

Kontakt: kamil.powroznik [at] kul.pl

Bruno Sadok, mgr, asystent dydaktyczny

Obszary zainteresowań naukowych:  przestrzenie ciągów, wymiar Hausdorffa

Aktualna tematyka badań naukowych:

1. Badania dotyczące znalezienia wymiarów Hausdorffa basenów miar probabilistycznych w przestrzeniach ciągów.

2. Badania wąskich basenów miar prawdopodobieństwa, składających się z sygnałów o jednakowych zbiorach granicznych miar empirycznych.

Współpraca międzynarodowa: Wydział Mechaniki i Matematyki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

E-mail: bruno.bonitas [at] gmail.com

August Zapała, dr hab., adiunkt

Obszary zainteresowań naukowych: teoria prawdopodobieństwa, miary probabilistyczne w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych,

martyngały w przestrzeniach Banacha

Aktualna tematyka badań naukowych: martyngały operatorowe, własności granicznych rozkładów błądzenia losowego Banacha

Współpraca międzynarodowa: (ostatnio opublikowane artykuły)

1. (with T. Banek) Random Walk in Balls and an Extension of the Banach Integral in Abstract Spaces,

Journal of Theoretical Probability, vol. 32, 2, (2019), pp. 586–607.

2. (with T. Banek, P. Jędrzejewska) Limit Distribution of the Banach Random Walk,

Journal of Theoretical Probability, vol. 32, 1, (2019), pp. 47–63.

Kontakt: august.zapala [at] gmail.com, azapala [at] kul.pl

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, godz. 12:01 - Ewa Pajdowska