Informacje dla Studentów

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie  z zarządzeniem Dziekana WPPKiA KULJPII z dnia 3 czerwca 2020 r. załączamy aktualne informacje zw. z egzaminami w Katedrze Prawa Administracyjnego KULJPII:

 

1. Sądownictwo administracyjne egzamin 24czerwca 2020 r. Zgodnie z ustaleniami egzamin z odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa), g. 17.00-18.00, w formie zdalnej, pisemnej, za pośrednictwem platformy Moodle. Egzamin będzie podobny w formie jak kolokwium zaliczeniowe, będzie składał się z testu jednokrotnego wyboru, pytań wymagających uzupełnienia odpowiedzi oraz trzech kazusów. Kazusy wymagają odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. Test udostępnię na 5 minut przed wyznaczoną godziną, zostanie zamknięty o 18.00. Instrukcja będzie dostępna na pierwszej stronie, myślę, że wszystko będzie jasne. W tym czasie będę bezpośrednio dostępny zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (jerzy.parchomiuk@kul.lublin.pl).
Proszę zgłaszać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się przy pisaniu egzaminu. Wyniki będą dostępne na platformie Moodle, dodatkowo wyślę je każdemu z Państwa drogą mailową. Egzamin poprawkowy jest wyznaczony na 23 września 2020 r. (środa), godzina 17.00. Na dzień dzisiejszy planowana jest forma egzaminu ustnego, jeżeli nie pozwoli na to sytuacja epidemiczna, egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej, zdalnej, na platformie Moodle. O szczegółach poinformuję we wrześniu.
dr hab. Jerzy Parchomiuk
2.
Prawo administracyjne z elementami zarządzania egzamin 30 czerwca 2020 r. (wtorek) , g. 10.00-11.00, w formie zdalnej, pisemnej, za pośrednictwem platformy Moodle. Egzamin  będzie składał się z testu jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz kazusu. Kazusy wymagają odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. Instrukcja będzie dostępna na pierwszej stronie.
Proszę zgłaszać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się przy pisaniu egzaminu na adresy mailowe: katarzyna.miaskowska-daszkiewicz@kul.pl
katarzyna.melgies@kul.pl
katarzyna.kulak_krzysiak@kul.pl
Wyniki będą dostępne na platformie Moodle.
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
 
3.
Prawo administracyjne z elementami zarządzania – zaoczne -  egzamin 27 czerwca 2020 r. (sobota) , g. 11.00-12.00, w formie zdalnej, pisemnej, za pośrednictwem platformy Moodle. Egzamin  będzie składał się z testu jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz kazusu. Kazusy wymagają odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. Instrukcja będzie dostępna na pierwszej stronie.
Proszę zgłaszać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się przy pisaniu egzaminu za pośrednictwem komunikatora na platformie Moodle oraz na adres mailowy: katarzyna.kulak-krzysiak@kul.pl
4.
Prawo zamówień publicznych egzamin 25 czerwca 2020 r. (czwartek) , g. 11.00-12.00, w formie zdalnej, pisemnej, za pośrednictwem platformy Moodle. Egzamin  będzie składał się z 3 pytań otwartych.
Proszę zgłaszać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się przy pisaniu egzaminu za pośrednictwem komunikatora na platformie Moodle oraz na adres mailowy: katarzyna.kulak-krzysiak@kul.pl
Katarzyna Kułak-Krzysiak
 
5. Prawo publiczne gospodarcze (studia niestacjonarne) - egzamin w dniu 28 czerwca 2020 r. w godz. 10:00-11:00, w formie zdalnej, pisemnej, za pośrednictwem platformy Moodle. Egzamin będzie składał się z testu jednokrotnego wyboru (20 pytań) oraz dwóch pytań otwartych.
Proszę zgłaszać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się przy pisaniu egzaminu  za pośrednictwem komunikatora na platformie Moodle oraz na adres mailowy: katarzyna.miaskowska-daszkiewicz@kul.pl
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
 
 

 

 

 


Informacja w sprawie praktyk studenckich odbywanych w sądach powszechnych

Informacja w sprawie praktyk studenckich odbywanych w sądach powszechnych:

PRAKTYKI_info_dla_studentow