prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała 

 

 

 

 

monografie:

 

 • Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i dramatu medialnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010
 • Mystery and suspense in creative writing, LIT Verlag, Munster 2012
 • Media i dziennikarstwo. Aksjologia - warsztat - tożsamość, Universitas, Kraków 2014
 • Creative Paths to Television Journalism, Peter Lang, Frankfurt am Men - Oxford 2015

 

artykuły: 

 

 • Aksjologiczne konsekwencje komunikacji wizualnej, w: Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations, pod red. K.Wolnego Zmorzyńskiego, W.Furtmana, J.Snopka, K.Gronia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013
 • Rewolucja kopernikańska w mediach, "Rzeczpospolita" 2013 nr 195, s. 11
 • Tożsamość dziennikarza w międzykulturowym kontekście medialnym, w: Tożsamość w wielokulturowym kontekście, pod red. L.Dyczewskiego i K.Jurka, Wydawnictwo KUL, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013
 • Strukturalizm a tworzenie serwisów informacyjnych w internecie, w: Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013
 • Semantyczne i warsztatowe konsekwencje obecności teologii w telewizji, w: Wierzyć i widzieć, pod red. K.Flader-Rzeszowska, D.Jaszewska, W.Kawecki i inni, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013
 • Fabryka informacji, "Rzeczpospolita PlusMinus" 2015 nr 22
 • Reguły budowania wyjątkowości w dziele medialnym, w: Twórcze pisanie w teorii i praktyce, pod red. G.Matuszek i H.Sieji-Skrzypulec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015
 • Swobodne przymiarki do napisania powieści popularnej, w: Twórcze pisanie w teorii i praktyce, pod red. G.Matuszek i H.Sieji-Skrzypulec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015
 • Jakość w mediach w stanie zmiennej percepcji grywalizacyjnej, "Zeszyty Prasoznawcze" 2015 nr 4

 


 

dr Marek Gędek 

 

 

monografie: 

 

 • Reklama – zarys problematyki. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Wielki atlas historii Polski, Wydawnictwo Multipress, Lublin 2013.
 • Ilustrowana historia wojen i bitew polskich, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014.
 • Tajemnica początków Polski. Fascynująca historia ludu Wenetów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014.
 • Chwyty. Perswazja i manipulacja jako sposób rozwiązania konfliktu w reklamie, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2014.
 • Wojny polsko-moskiewskie od XV do XVIII wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2015
 • Wojny polsko-rosyjskie od XVIII do XX wieku, Wydawnictwo Bellona Warszawa 2016.
 • Atlas historyczny drugiej wojny światowej. Wydarzenia polityczne i przebieg działań wojennych, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016.
 • Atlas historyczny województwa lubelskiego, Towarzystwo Naukowe KUL – Norbertinum, Lublin 2016.
 • Wstęp do badań nad polskim systemem medialnym, Norbertinum, Lublin 2016.

 

 

mapy: 

 

 • 22 mapy w: B. Cywiński, Szańce kultur, Wydawnictwo Trio-Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013
 • Małopolski szlak Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa, „Kwarta. Pismo historyczno-społeczne”, 2014, nr 4, s. 28-34
 • Granice utworzonego w 1474 roku województwa lubelskiego (mapa), Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w okresie powstania województwa lubelskiego (mapa), „Historyczne mapy województwa lubelskiego. Seria 1”, Wydawnictwo Polskapresse, Lublin 2014
 • Działania zaczepne Armii Konnej Siemiona Budionnego na Lubelszczyźnie podczas wojny polsko-bolszewickiej do 31 sierpnia 1920 roku (mapa), Odwrót Armii Konnej Siemiona Budionnego z Lubelszczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej po 31 sierpnia 1920 roku (mapa), Odbudowa terytorialna państwa polskiego w okresie od sierpnia 1920 do marca 1922 roku (mapa), „Historyczne mapy województwa lubelskiego. Seria II”, Polska Press, Lublin 2015
 • Powstanie wielkopolskie w latach 1918-1919 (mapa)/ Powstania śląskie (mapa)/ Polsko-ukraińskie walki o Lwów w latach 1918-1919 (mapa)/Polsko-ukraińskie walki w Galicji Wschodniej w latach 1918-1919, seria „Droga do Niepodległej”, Polska Press, Lublin 2015

 

poezja: 

 

 • Niedokończony poemat, Lublin 2015. Wyróżnienie na XXII Konkursie poetyckim im. Anny Kamieńskiej.

 


 

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński 

 

artykuły: 

 

 • Artysta wpisany w dzieło. Między Las Meninas Diego Velazqueza a New Nightmare Wesa Cravena, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 57, 2014, nr 3, s. 3-11.
 • Parodia i ironia jako strategie komunikacji w programie satyrycznym The Colbert Report, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 57, 2014, nr 1, s. 141-155.
 • Tradycyjne dziennikarstwo a Instagram, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 2014, nr 1, s. 33-43.
Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 17:21 - Maria Mazurek-Olszowa