Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w okresie sesji poprawkowej* Miejsce
prof. dr hab. Marek Pawlak marek.pawlak
@kul.pl

piątek

7.30-9.10

C-556

dr Kalina Grzesiuk kalina.grzesiuk
@kul.pl

środa 10.50-12.20

TZ-WNS

dr Anna Pilarczyk anna.pilarczyk
@kul.pl
urlop naukowy

TZ-WNS

dr Monika Sak-Skowron
monika.sak-skowron@kul.pl

środa 10.50-12.20

TZ-WNS

dr inż. Monika Wawer monika.wawer
@kul.pl

poniedziałek

14.10-15.40

TZ-WNS

mgr Joanna Brudnicka-Morawska
joanna.brudnicka-morawska@kul.pl

środa 12.30-14.00

C-554

 

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, godz. 13:03 - Kalina Grzesiuk