www.kul.pl/filozofia


Dziekanat Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Godziny przyjęć
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 s. GG 251
 
Numery telefonów
    telefon   sala
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Halina Straka 81 445 4294   GG-252
       
Sprawy studenckie      
 

mgr Barbara Wawryca - filozofia, kognitywistyka

81 445 4251

  GG-251
 

mgr Agata Bełcik - retoryka stosowana

81 445 4251   GG-251

 Rezerwacja sal - Barbara Mazur

81 445 4296   GG-252
 Badania naukowe - mgr Elżbieta Okoń 81 445 4253   GG-252
 

 

 

   
 

 

     

In English

Office Hours: Monday-Friday 7.30-15.30

81 445 4295   GG-251
 

 
 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019, godz. 18:31 - Andrzej Zykubek