Roczniki Psychologiczne stanowią kontynuację Roczników Filozoficznych (zeszyt 4: Psychologia)

 

Wykaz rozpraw z zakresu psychologii opublikowanych w Rocznikach Filozoficznych,

zeszyt 4: Psychologia w latach 1957-1997

 

Psychologia eksperymentalna |  Psychologia emocji i motywacji |
Psychologia kliniczna | Psychologia ogólna | Psychologia osobowości |
Psychologia poznawcza | Psychologia rehabilitacji | Psychologia religii |
Psychologia rodziny | Psychologia rozwojowa | Psychologia społeczna |
Psychologia wychowawcza

 

Psychologia eksperymentalna Δ

 • Brzeziński J. (1985). Metodologiczny program badań psychologii interakcyjnej. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 53-67.
 • Bujak F. (1974). Pomiar użyteczności działań w sytuacjach decyzyjnych. Badania eksperymentalne dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 117-141.
 • Chlewiński Z. (1973). Diagnostyka przynależności do grupy na podstawie cech osobowości. Zastosowanie sekwencyjnej analizy dyskryminacyjnej. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 5-29.
 • Chlewiński Z. (1967). Niektóre podstawy klasyfikacji metod skalowania w naukach behawioralnych. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 113-121.
 • Chlewiński Z., Grzywa A., Stanowski A. (1985). Metodologiczne aspekty badania przekonań. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 69-94.
 • Falkowski A. (1983). Rozwój pojęcia progu w teoriach psychofizycznych w latach 1860-1954. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 247-266.
 • Falkowski A. (1982). Struktura macierzy wypłat a stopień pewności decyzji w detekcji sygnałów akustycznych. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 33-60.
 • Falkowski A. (1980). Wieloprogowa macierz wypłat w detekcji sygnałów. Badania eksperymentalne nad spostrzeganiem wzrokowym. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 59-78.
 • Goszczyńska M., Mańkowska M. (1985). Status metod bezpośrednich w badaniach nad procesami poznawczymi. Kontrowersje metodologiczne. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 149-157.
 • Krzyżewski K. (1985). Metodologiczna problematyka dyspozycji. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 43-52.
 • Paszkiewicz E. (1985). O zastosowaniu mierników wielkości efektu eksperymentalnego. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 127-135.

 

Psychologia emocji i motywacji Δ

 • Dybowski M. ks. (1968). O sposobach występowania celów życiowych. Roczniki Filozoficzne, 16(4), 91-110.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1961). Postawy afektywno-społeczne jako czynniki motywujące zachowanie się człowieka. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 55-75.
 • Kornas-Biela D. (1974). Motywacja moralna młodzieży. Psychologiczne badania studentów. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 25-40.
 • Śleszyński D., Wiśniewski A. (1979). Współzależność procesów motywacji i percepcji. Analiza w aspekcie humanistycznych teorii osobowości i motywacji. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 147-160.
 • Wierzbicki S. ks. (1959). Uczucie miłości według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 51-60.
 • Witkowski T. (1974). Motywy kontaktu z grupą o charakterze religijnym. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 41-52.
 • Zaleski Z. (1985). Funkcja celu w motywacji ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 115-122.
 • Zaleski Z. (1983). J. Nuttina koncepcja motywacji ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 219-246.
 • Zaleski Z. (1978). System wartości a podejmowanie ryzyka. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 55-89.
 • Zaleski Z., Hupka R. (1991-1992). Psychologiczna analiza zazdrości. Badania międzykulturowe. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 45-66.

 

Psychologia kliniczna Δ

 • Braun-Gałkowska M., Steuden M. (1989-1990). Obraz rodziny u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 107-124.
 • Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Machowski A., Zakrzewska M. (1987-1988). Polska adaptacja skali inteligencji Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R). Roczniki Filozoficzne, 35-36(4), 57-84.
 • Chlewiński Z. (1989-1990). Psychologiczna analiza sumienia skrupulatnego. Próba typologii. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 29-58.
 • Chlewiński Z. (1983). Sumienie – psychologiczne mechanizmy jego funkcjonowania, formacji, deformacji. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 25-54.
 • Chuchra M. M. (1996). Poziom inteligencji a obraz siebie chorych na schizofrenię paranoidalną. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 153-170.
 • Dornfeld R. (1982). Preferencja barw a poziom niepokoju. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 61-72.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1965). J. Piageta zarys teorii inteligencji. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 93-102.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1962). Pojęcie inteligencji w psychologii współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 10(4), 5-29.
 • Jucha Z. (1973). Deficyt intelektualny w schizofrenii. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 75-101.
 • Kostrzewski J. (1961). Metody badania rozwoju umysłowego małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wartości diagnostycznej i prognostycznej skali Psyche Cattell. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 77-113.
 • Kostrzewski J. (1972). Poziom rozwoju umysłowego oraz niektóre cechy osobowości dzieci wiejskich i miejskich. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 33-58.
 • Kostrzewski J. (1969). Problem rzetelności i trafności skali Psyche Cattell. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 145-164.
 • Kostrzewski J. (1967). Współczesny pogląd na etiologię choroby L. Downa. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 107-112.
 • Kostrzewski J. (1971). Wyniki badań dojrzałości społecznej 1530 dzieci w wieku 2 do 30 miesięcy dokonanych polskim przekładem skali Edgara A. Dolla. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 115-146.
 • Kostrzewski J. (1968). Wyniki badań rozwoju umysłowego 1530 dzieci w wieku od 2 do 30 miesięcy, dokonanych polskim przekładem skali Psyche Cattell. Roczniki Filozoficzne, 16(4), 111-144.
 • Łobocki M. (1961). Teoria kryzysu w charakterologii F. Künkla. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 115-132.
 • Oleś M. (1995). Pomiar depresji u dzieci: przegląd metod. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 147-170.
 • Oleś P. (1993). Zagadnienie stresu, kryzysu i radzenia sobie. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 5-22.
 • Oleś P. (1995). Kryzys połowy życia u mężczyzn a radzenie sobie ze stresem. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 91-110.
 • Pecyna M. B. (1996). Psychologiczne problemy ludzi w wieku podeszłym leczących się z powodu postępującego zespołu otępiennego. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 217-230.
 • Panasiuk M. (1979). Próba analizy wartości diagnostycznej słownej skali WISC w zastosowaniu do badania inteligencji dzieci niewidomych. Badania porównawcze słowną skalą WISC i skalą Langana. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 125-136.
 • Płużek Z. (1959). Psychologia kliniczna. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 61-78.
 • Płużek Z. (1969). Wartość diagnostyczna testu WISKAD-MMPI w zakresie nozologii psychiatrycznej. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 125-143.
 • Rakowska M. J. (1983). Analiza bioenergetyczna w leczeniu depresji. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 327-343.
 • Rzepka J. (1972). Neuropsychologiczna koncepcja stopni świadomości według P. Chaucharda. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 5-16.
 • Sosińska J. (1986). Percepcja postaw rodzicielskich a struktura potrzeb u młodych osób chorych na schizofrenię w porównaniu z ich zdrowym rodzeństwem. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 11-32.
 • Steuden S., Steuden M. (1978). Z zagadnień dominacji półkul mózgowych. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 153-162.
 • Steuden S., Tucholska S. (1993). Skala inteligencji Wechslera-Bellevue w diagnostyce organicznego uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 107-126.
 • Strojnowski J. (1963). Psychologia w lecznictwie. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 23-31.
 • Strojnowski J. (1965). Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 75-92.
 • Szewczyk L. (1997). Zaburzenia emocjonalne a aktywność katecholaminergiczna u dzieci w sytuacji przewlekłego stresu. Roczniki Filozoficzne, 45(4).
 • Tucholska S. (1976). Ekstrawersja i introwersja a zachowanie agresywne młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 93-103.
 • Tyra T. (1986). Teoretyczne i opisowe aspekty zaburzenia osobowości typu borderline. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 33-38.
 • Winid B. (1971). Rodzice we wspomnieniach dorosłego pacjenta nerwicowego. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 167-173.
 • Wojciechowski T. ks. (1962). Problem lokalizacji funkcji psychicznych w mózgu. Roczniki Filozoficzne, 10(4), 21-56.
 • Zelek S. (1975). Afirmacja życia u samobójców. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 27-35.

 

Psychologia ogólna Δ

 • Chlewiński Z. (1973). Przemiany w psychologii behawiorystycznej. Roczniki Filozoficzne, 21 (4), 131-151.
 • Ćwikliński Z. (1996). Jacques Lacan i jego lingwistyczna koncepcja psychoanalizy. Roczniki Filozoficzne, 44 (4), 53-74.
 • Drzazga J. ks. bp. (1958). Zagadnienie duszy we współczesnej psychologii. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 5-22.
 • Kozłowska H. (1972). Szkoła Le Senne'a i niektóre kontrowersyjne elementy jej koncepcji charakteru. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 75-83.
 • Łastkowski K. (1985). Paradygmat darwinowski a psychologiczne koncepcje zachowania. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 9-26.
 • Manek A. (1984). Estetyczny odbiór utworu literackiego. Zagadnienia teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 32 (4), 113-124.
 • Maruszewski T. (1985). Świadomość – rozterki metodologa i psychologa. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 33-42.
 • Pastuszka J. ks. (1967). Człowiek i czas. Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 5-23.
 • Pastuszka J. ks. (1963). Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 45-60.
 • Pastuszka J. ks. (1966). Koncepcja człowieka-bliźniego w egzystencjalizmie. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 5-18.
 • Pastuszka J. ks. (1968). Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 16 (4), 51-73.
 • Pastuszka J. ks. (1965). Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 33-47.
 • Pastuszka J. ks. (1961). Psychologia głębi. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 31-53.
 • Rzepka J. (1970). Niektóre historyczne aspekty współczesnego problemu wolności woli człowieka. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 83-99.
 • Stepulak M. Z. (1995). Psychologiczna koncepcja człowieka jako systemu względnie izolowanego i względnie otwartego. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 51-59.
 • Śliwiński R. ks. (1959). Wolność woli według Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 79-103.
 • Tarnowski J. ks. (1964). Rozwój badań charakterologicznych w „szkole Le Senne'a”. Roczniki Filozoficzne, 12 (4), 97-102.
 • Uchnast Z. (1996). Empatia jako postawa egzystencjalna. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 37-52.
 • Uchnast Z. (1976). Koncepcja smutku i depresji w psychologii egzystencjalnej. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 105-120.
 • Uchnast Z. (1994). Reinterpretacja założeń psychologii postaci: od modelu całości jako symbolicznej figury do modelu całości naturalnej jako ekosystemu. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 33-71.
 • Uchnast Z. (1995). Zdarzenia życiowe osoby ludzkiej. Podejście ekologiczne. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 5-23.
 • Znaniecki F. ks. (1958). Pojęcie osoby u M. Schelera. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 23-38.
 • Żylicz P. O. (1995). Problematyka moralna w psychologii humanistycznej. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 75-89.

 

Psychologia osobowości Δ

 • Braun-Gałkowska M. (1972). Osobowościowe uwarunkowania układu sił w rodzinie. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 59-74.
 • Brzozowski P. (1983). Psychologiczne aspekty anonimowości. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 201-218.
 • Chlewiński Z. ks. (1964). Elementy cattellowskiej teorii osobowości. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 49-57.
 • Chlewiński Z. ks. (1976). Postawy i osobowość. Zastosowanie sekwencyjnej analizy dyskryminacyjnej. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 29-60.
 • Chlewiński Z. ks. (1963). Wprowadzenie do teorii osobowości H. J. Eysencka. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 81-91.
 • Górczyński M. (1986). Wpływ rekonstrukcji rodziny na obraz samego siebie u dzieci w wieku szkolnym. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 103-113.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1964). Behawioralne koncepcje osobowości we współczesnej psychologii. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 17-26.
 • Juros A. (1984). Korelaty osobowościowe poczucia sensu życia. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 97-112.
 • Kofta M. (1985). Wolność wyboru jako konstrukt poznawczy. Lokalizacja przyczynowości a obraz człowieka. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 95-105.
 • Kostrzewski J. (1964). Czynnikowe kwestionariusze R. B. Cattella do badania osobowości dzieci i ich wartość diagnostyczna. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 59-79.
 • Kostrzewski J. (1967). Rzetelność i trafność polskiego przekładu 14-czynnikowego kwestionariusza do badania osobowości dzieci 8-12-letnich. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 57-70.
 • Kozłowska H. (1972). Szkoła Le Senne'a i niektóre kontrowersyjne elementy jej koncepcji charakteru. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 75-83.
 • Kunowski S. (1964). Osobowość współczesnej młodzieży akademickiej. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 27-39.
 • Leśniak F. ks. (1964). Osobowość w ujęciu K. Dąbrowskiego. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 81-89.
 • Masiak M. (1983). Proces przystosowania a zaburzenia osobowości. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 317-326.
 • Niewiadomski M. (1967). Cechy osobowości skrupulantów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 71-94.
 • Nowak A. J. (1982). Hierarchia wartości a sumienie w aspekcie psychologii głębi. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 105-124.
 • Oleś M. (1996). Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 195-215.
 • Oleś M., Oleś P. (1989-1990). Test przymiotnikowy Gougha i Heilbruna a kwestionariusz osobowości Cattella 16PF. Analiza współzależności. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 171-188.
 • Oleś P. (1987-1988). Konfrontacja z sobą H. J. Hermansa. Terapeutyczno-diagnostyczna metoda poznawania siebie i badania relacji między wartościowaniem a uczuciami. Roczniki Filozoficzne, 35-36(4), 85-110.
 • Oleś P. (1983). System klaryfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd niektórych technik. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 87-105.
 • Oleś P. (1984). Z zagadnień „psychologii wartości”. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 67-95.
 • Papierkowski Z. (1963). Osobowość przestępcy. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 61-80.
 • Pastuszka J. ks. (1973). Charakterologia według I. Kanta. Charakterystyka antropologiczna. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 153-164.
 • Pastuszka J. ks. (1964). Osobowość a religijność człowieka. Analiza psychologiczna. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 5-16.
 • Pastuszka J. ks. (1959). Osobowość św. Tomasza z Akwinu. Szkic psychologiczny. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 5-20.
 • Popielski K. (1994). W kierunku psychoterapii „o ludzkim obliczu”: logoterapia i nooterapia. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 13-31.
 • Prężyna W. (1971). Kryzys religijny a cechy osobowości. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 155-165.
 • Prężyna W. (1997). Obraz partnera a jego atrakcyjność. Roczniki Filozoficzne, 45(4), 67-78.
 • Steuden S., Okła W. (1997). Profesor Zenomena Płużek – uczony, badacz, nauczyciel. Roczniki Filozoficzne, 45(4), 5-25.
 • Strojnowski J. (1971). O kształceniu psychoterapeutów w Paryżu. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 207-214.
 • Strojnowski J. (1966). Węchomózgowie a osobowość. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 99-118.
 • Szyszko-Bohusz A. (1983). Problem nieśmiertelności biologicznej. Tożsamość osobnicza – tożsamość osobowości w odniesieniu do człowieka. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 5-24.
 • Tucholska S. (1994). Poziom empatii a obraz siebie. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 173-185.
 • Uchnast Z. (1989-1990). Psychometryczne wskaźniki samoakceptacji. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 125-150.
 • Uchnast Z. (1975). Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 37-45.
 • Uchnast Z. (1997). Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru. Roczniki Filozoficzne, 45(4).
 • Winid B. (1964). Z zagadnień niedojrzałej osobowości. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 41-47.
 • Witkowski T. (1996). Obraz siebie i jego uwarunkowania u młodzieży niewidomej. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 135-151.
 • Witkowski T. (1972). Wymiary osobowości a trwały kontakt z grupą. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 17-31.
 • Witkowski T. (1997). Obraz siebie u osób z zaburzeniami w układzie krążenia. Roczniki Filozoficzne, 45(4).
 • Wojciechowski T. ks. (1957). Powołanie kapłańskie a osobowość. Roczniki Filozoficzne, 5(1), 91-110.
 • Wyrwińska-Cieślak M., Cieślak K. (1983). Wartości a sens życia w świetle badań eksperymentalnych. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 107-132.
 • Zaleski Z., Eysenck H., Eysenck S. (1994). Osobowościowe wyznaczniki wsparcia/represji osób z mniejszości społecznych. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 165-171.
 • Zaleski Z., Eysenck S. (1989-1990). Międzykulturowe badania osobowości. Polska adaptacja kwestionariusza osobowości EPQ. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 151-169.

 

Psychologia poznawcza Δ

 • Adamczyk S. ks. (1960). Ontycznopsychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 5-39.
 • Biela A. (1974). Decyzyjny model czynności informacyjnej w sytuacjach ze źródłem informacji niezawodnej. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 99-115.
 • Biela A. (1980). Metodologiczne problemy konstrukcji testów analogii. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 107-122.
 • Biela A. (1973). Przetwarzanie sygnałów na informację niezawodną. Eksperymentalne badania dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 59-74.
 • Biela A. (1971). Rozwiązywanie problemów w aspekcie teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 77-87.
 • Biela A. (1972). Struktura układu komunikacyjnego: źródło sygnałów-decydent. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 151-160.
 • Biela A. (1983). Świadomość sytuacji ekologicznej mieszkańców regionu nieuprzemysłowionego. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 267-294.
 • Biela A. (1975). Typy subiektywnych odchyleń od modelu informacyjnego w przebiegu czynności rozwiązywania problemów u studentów. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 87-105.
 • Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz. (1978). Rozwój dokonywania decyzji. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 5-24.
 • Brzozowski P. (1985). Problemy badania poczuć. Propozycja I. D. Steinera i jej ocena. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 123-126.
 • Bujak F. (1975). Subiektywna ocena prawdopodobieństwa zdarzeń złożonych przez dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 107-120.
 • Bujak F. (1972). Subiektywna ocena prawdopodobieństwa zdarzeń prostych przez dzieci z klas I-VIII. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 143-150.
 • Bujak F. (1971). Wpływ elementów werbalnych i obrazowych na strukturę procesu tworzenia się pojęć u dzieci w wieku 10-12 lat. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 63-76.
 • Chlewiński Z. (1966). Niektóre czynniki warunkujące rozwiązywanie problemów (Badania eksperymentalne). Roczniki Filozoficzne, 14(4), 119-141.
 • Chlewiński Z. (1969). Charakterystyka głównych współczesnych podejść do badań w zakresie psychologii myślenia. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 53-78.
 • Chlewiński Z. (1971). Ogólny schemat uwagi. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 89-100.
 • Chlewiński Z. (1978). Polaryzacja ryzyka w grupach socjometrycznie spójnych i niespójnych. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 25-53.
 • Chlewiński Z. (1974). Problem „ciągłości-skokowości” procesu uczenia się na przykładzie procesu identyfikacji pojęć. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 71-98.
 • Chlewiński Z. (1972). Trzy modele identyfikacji pojęć (atrybutów). Roczniki Filozoficzne, 20(4), 85-100.
 • Chlewiński Z. (1980). Zjawisko polaryzacji ostrożność-ryzyko w sytuacjach grupowego podejmowania decyzji. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 5-26.
 • Chlewiński Z., Ziętak T. (1984). Płynność, giętkość i oryginalność w grupowym i indywidualnym rozwiązywaniu wybranych problemów. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 125-140.
 • Falkowski A. (1985). Konsekwencje poznawczo-decyzyjnych koncepcji człowieka dla teorii rozwoju poznania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 27-32.
 • Falkowski A. (1984). Psychologia poznawcza wobec historycznej orientacji w metodologii nauk (uwagi z podstaw psychologii). Roczniki Filozoficzne, 32(4), 49-65.
 • Falkowski A., Feret B. (1993). Struktura podobieństwa w kategoryzacji percepcyjnej: symulacja tworzenia się poznawczej reprezentacji kategorii. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 79-106.
 • Falkowski A., Mackiewicz R., Podrażka P. (1991-1992). Znak towarowy a percepcja wartości towaru. Eksperymentalne badania wyrobów. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 93-115.
 • Francuz P. (1991-1992). Cechy ilościowe i jakościowe przedmiotów jako determinanty efektu typowości. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 67-91.
 • Gorczyca R. (1982). Reprezentacja poznawcza roli zawodowej jako wyznacznik cech psychicznych. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 5-31.
 • Goszczyńska M., Mańkowska M. (1985). Status metod bezpośrednich w badaniach nad procesami poznawczymi. Kontrowersje metodologiczne. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 149-157.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1960). Rola schematów uogólniających w tworzeniu się pojęć u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 55-91.
 • Kofta M. (1985). Wolność wyboru jako konstrukt poznawczy. Lokalizacja przyczynowości a obraz człowieka. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 95-105.
 • Kroplewski Z. (1991-1992). Próba charakterystyki procesu rozumowania. Studium krytyczno-analityczne. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 5-27.
 • Kroplewski Z. (1987-1988). Psychologiczne zasady rozumowania dedukcyjnego. Roczniki Filozoficzne, 35-36 (4), 5-26.
 • Mazurek B. M. (1987-1988). Piktogramowe reprezentacje pojęć a zasada kodowania adresowanego E. Tulvinga. Roczniki Filozoficzne, 35-36(4), 43-56.
 • Nowak A. J. (1971). Symbol w ujęciu Igora A. Caruso. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 175-181.
 • Podleśna E. (1991-1992). Relacyjne podejście do percepcji słuchowej. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 117-131.
 • Sękowska Z. (1965). Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 145-154.
 • Śleszyński D., Wiśniewski A. (1979). Współzależność procesów motywacji i percepcji. Analiza w aspekcie humanistycznych teorii osobowości i motywacji. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 147-160.
 • Tracewicz E. (1985). Dane introspekcyjne jako źródło informacji w badaniach nad podejmowaniem decyzji. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 137-148.
 • Tyszka T. (1985). Dane słowne w badaniach procesów poznawczych i decyzyjnych. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 107-114.
 • Witecki K. (1963). Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 93-101.
 • Zaleski Z. (1979). Model SEU jako narzędzie analizy procesów decyzyjnych. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 105-124.
 • Zaleski Z. (1980). Wpływ spójności grupowej, rodzaju komunikacji i treści zadań decyzyjnych na polaryzację ryzyka. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 27-58.
 • Zaworski T. (1958). Mimowolne wyobrażenia melodyjne. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 59-80.

 

Psychologia rehabilitacji Δ

 • Petrulewicz B. (1980). Rozwój rozumienia niektórych relacji opartych na analogii u niewidomych dzieci w wieku szkolnym. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 79-106.
 • Sękowska Z. (1966). Badanie psychologiczne słownika dzieci niewidomych. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 61-84.
 • Sękowska Z. (1969). Czynniki wpływające na stosunek inwalidów do pracy. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 165-178.
 • Sękowska Z. (1963). Psychologia w rewalidacji inwalidów. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 33-43.
 • Sękowska Z. (1965). Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 145-154.
 • Stachyra J. (1971). Z badań nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 101-114.
 • Witkowski T. (1991-1992). Analiza problemów przeżywanych przez osoby społecznie niedostosowane. Roczniki Filozoficzne, 39-40(4), 29-44.
 • Witkowski T. (1971). Pomoc terapeutyczna w kontakcie międzyosobowym. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 147-154.
 • Witkowski T. (1989-1990). Psychospołeczne problemy młodzieży z trudnościami w nauce szkolnej. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 71-89.
 • Witkowski T. (1972). Wymiary osobowości a trwały kontakt z grupą. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 17-31.
 • Witkowski T. (1982). Zmienne ujawniające związek z umiejętnościami społecznymi upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 125-161.

 

Psychologia religii Δ

 • Braun-Gałkowska M. (1979). Powodzenie małżeństwa a postawa religijna małżonków. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 71-84.
 • Chaim W. (1993). Religijność jako komunikacja (zastosowanie paradygmatu interakcyjnego w psychologii religii). Roczniki Filozoficzne, 41(4), 23-39.
 • Chlewiński Z. (1997). Terapia sumienia skrupulatnego. Roczniki Filozoficzne, 45(4), 133-159.
 • Król J. (1982). Wpływ posiadanego obrazu ojca na pojęcie Boga u młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 30(4), 73-103.
 • Majkowski J. ks. (1961). Kierunki współczesnej psychologii religii i metody badań religijności. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 5-30.
 • Majkowski J. o. (1957). Psychologia religijnej legendy w katolicyzmie. Roczniki Filozoficzne, 5(1), 5-26.
 • Pastuszka J. ks. (1970). Człowiek – istota religijna. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 5-17.
 • Pastuszka J. ks. (1964). Osobowość a religijność człowieka. Roczniki Filozoficzne, 12(4), 5-16.
 • Prężyna W. (1970). Intensywność postawy religijnej a filozofia życia w świetle badań kwestionariuszem Ch. Morrisa „Drogi Życia”. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 19-34.
 • Prężyna W. (1971). Kryzys religijny a cechy osobowości. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 155-165.
 • Prężyna W. (1977). Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 25(4), cały.
 • Prężyna W. (1975). Obraz siebie a intensywność postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 5-25.
 • Prężyna W. (1969). Postawa religijna a cechy osobowości analizowanej w świetle danych 16-czynnikowego kwestionariusza R. B. Cattella. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 99-124.
 • Prężyna W. (1976). Potrzeby jako korelaty postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 5-28.
 • Prężyna W. (1983). Rodzina jako środowisko kształtowania się postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 31 (4), 133-169.
 • Prężyna W. (1968). Skala postaw religijnych. Roczniki Filozoficzne, 16(4), 75-89.
 • Prężyna W., Kwaśniewska T. FMA (1974). Powiązanie postawy religijnej i osobowości analizowanej w świetle danych Inwentarza psychologicznego H. G. Gougha. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 5-24.
 • Rożnowski B. (1987-1988). Wyznanie religijne jako czynnik modyfikujący spostrzeganie własnej grupy i innych grup. Roczniki Filozoficzne, 35-36(4), 27-42.
 • Skrzyński W. (1978). Znaczenie konotacyjne wybranych pojęć z zakresu światopoglądu u studentów religijnych i niereligijnych. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 133-152.
 • Studnik M. (1978). Międzykulturowe badania znaczenia niektórych pojęć religijnych. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 115-132.
 • Śliwak J. (1993). Altruizm a religijność człowieka. Badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 53-78.
 • Walesa Cz. (1994). Rozwój religijności dziecka (Zarys problematyki psychologicznej). Roczniki Filozoficzne, 42(4), 97-117.
 • Walesa Cz. (1997). Psychologiczna analiza zmian w rozwoju religijności człowieka. Roczniki Filozoficzne, 45(4).
 • Walesa Cz. (1978). Rozwój zgodności religijnych przekonań i praktyk współmałżonków oraz jej związki z zadowoleniem z małżeństwa. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 91-113.

 

Psychologia rodziny Δ

 • Braun-Gałkowska M. (1972). Osobowościowe uwarunkowania układu sił w rodzinie. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 59-74.
 • Braun-Gałkowska M. (1979). Powodzenie małżeństwa a postawa religijna małżonków. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 71-84.
 • Braun-Gałkowska M., Walesa Cz. (1975). Problem psychicznego podobieństwa współmałżonków i powodzenia małżeństwa. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 47-69.
 • Francuz G. (1986). Psychologiczna analiza relacji zachodzących w rodzinach zrekonstruowanych. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 87-102.
 • Gaś B., Pomianowski R., Wójcik B. (1986). Systemowa terapia rodzinna w doświadczeniu zespołu lubelskiego. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 121-143.
 • Górczyński M. (1986). Wpływ rekonstrukcji rodziny na obraz samego siebie u dzieci w wieku szkolnym. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 103-113.
 • Kukołowicz T. (1971). Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 183-193.
 • Kukołowicz T. (1979). Rozmowy w rodzinie jako czynnik rozwoju i zachowania dziecka. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 137-146.
 • Misiewicz H. (1986). Stosunki interpersonalne między rodzeństwem w rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 57-86.
 • Sosińska J. (1984). Percepcja postaw rodzicielskich a struktura potrzeb u młodych osób chorych na schizofrenię w porównaniu z ich zdrowym rodzeństwem. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 11-31.
 • Spychalska A. CSSF (1966). Dorastające dziewczęta w konflikcie z rodzicami. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 49-60.
 • Strojnowski J. (1986). Rodzinne uwarunkowania patologii społecznej. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 115-120.
 • Strojnowski J. (1986). Rodziny z chorym potomstwem. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 5-10.
 • Szewczyk M. (1986). Struktura rodzin dzieci chorych na cukrzycę. Roczniki Filozoficzne, 34(4), 39-56.
 • Szopiński J. (1976). Komunikacja interpersonalna w małżeństwie. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 79-91.
 • Tomkiewicz A. (1983). Obraz siebie i partnera u małżonków. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 171-200.
 • Tracewicz E. (1984). Akceptacja decyzji zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego u inicjatorów i nieinicjatorów rozwodu. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 141-164.
 • Walesa Cz. (1976). Rozwój zgodności przekonań współmałżonków. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 61-78.
 • Walesa Cz. (1978). Rozwój zgodności religijnych przekonań i praktyk współmałżonków oraz jej związki z zadowoleniem z małżeństwa. Roczniki Filozoficzne, 26(4), 91-113.

 

Psychologia rozwojowa Δ

 • Grygielski M. (1989-1990). Identyfikacja młodzieży z rodzicami na tle przemian społeczno-politycznych. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 59-70.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1960). Rola schematów uogólniających w tworzeniu się pojęć u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 55-91.
 • Grzywak-Kaczyńska M., Walesa Cz. (1969). Wpływ uczenia na przyspieszenie rozwoju zdolności logicznych u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 79-97.
 • Hunca A. (1971). Wpływ uczenia na rozwój operacji klasyfikowania u dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 53-61.
 • Inhelder B. (1984). Spojrzenie na dzieło Piageta. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 5-16.
 • Kornas-Biela D. (1983). Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 55-85.
 • Kostrzewski J. (1970). Dynamika indywidualnego rozwoju intelektualnego w zespole L. Downa z uwzględnieniem rozwoju jednostek z pełną i niepełną trisomią chromosomu z grupy G. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 55-81.
 • Kostrzewski J. (1966). Stadia rozwoju mowy a choroba L. Downa. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 85-98.
 • Kostrzewski J. (1968). Wyniki badań rozwoju umysłowego 1530 dzieci w wieku od 2 do 30 miesięcy, dokonanych polskim przekładem skali Psyche Cattell. Roczniki Filozoficzne, 16(4), 111-144.
 • Kukołowicz T. (1979). Rozmowy w rodzinie jako czynnik rozwoju i zachowania dziecka. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 137-146.
 • Kunowski S. (1969). O czynnikach rozwoju człowieka – dyskusyjnie. Roczniki Filozoficzne, 17(4), 15-31.
 • Kunowski S. (1965). Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 49-73.
 • Łobocki M. (1962). Źródła egotyzmu u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 10(4), 71-86.
 • Oleś M. (1996). Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 195-215.
 • Petrulewicz B. (1980). Rozwój rozumienia niektórych relacji opartych na analogii u niewidomych dzieci w wieku szkolnym. Roczniki Filozoficzne, 28(4), 79-106.
 • Popielówna J. (1957). Z badań nad myślą kierująca działaniem dziecka. Roczniki Filozoficzne, 5(1), 27-78.
 • Rzechowska E. (1994). Pojęcie strefy najbliższego rozwoju poznawczego. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 73-96.
 • Rzechowska E. (1995). Potencjalność w psychologicznej analizie rozwoju. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 25-50.
 • Sikora A. (1960). Myślenie wnioskotwórcze dzieci w wieku szkolnym. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 93-114.
 • Stanik M. (1994). Ja-postulatywne u młodzieży autorytarnej. Wybrane zagadnienia. Roczniki Filozoficzne, 42 (4), 187-211.
 • Strojnowski J. (1995). Interakcyjne koncepcje tworzenia się jaźni u dziecka. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 61-74.
 • Walesa Cz. (1971). Eksperymentalne uczenie dzieci pojęcia stałości cech przedmiotów. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 41-51.
 • Walesa Cz. (1975). Geneza ryzyka. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 71-86.
 • Walesa Cz. (1971). Próba zastosowania teorii Piageta do interpretacji intelektualnego rozwoju człowieka dorosłego. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 23-40.
 • Walesa Cz. (1979). Psychologiczna analiza reguł preferencji u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 27(4), 85-104.
 • Walesa Cz. (1980). Rozwój moralności człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa). Roczniki Filozoficzne, 28(4), 123-160.
 • Walesa Cz. (1973). Rozwój operacji formalnych klasyfikowania. Eksperymentalne badania nad klasyfikowaniem nazw cech przedmiotów i nazw zwierząt przez dzieci i młodzież szkolną. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 31-57.
 • Walesa Cz. (1972). Rozwój procesów decyzyjnych u dzieci. Eksperymentalne badania dzieci z klas od I do VIII. Roczniki Filozoficzne, 20(4), 101-142.
 • Walesa Cz. (1994). Rozwój religijności dziecka (Zarys problematyki psychologicznej). Roczniki Filozoficzne, 42(4), 97-117.
 • Walesa Cz. (1974). Sukcesywność uzdolnień w rozwoju procesu klasyfikowania. Interpretacja własnych badań nad klasyfikowaniem w świetle J. P. Guilforda teorii inteligencji. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 53-70.
 • Walesa Cz. (1970). Teoretyczne podstawy badań nad wpływem eksperymentalnego nauczania na rozwój operacji logicznych u dzieci. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 45-54.
 • Witecki K. (1963). Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 93-101.
 • Zielniok M. ks. (1959). Dzienniki młodzieży jako źródło psychologiczne na tle analizy ich wewnętrznej struktury. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 133-148.

 

Psychologia społeczna Δ

 • Chlewiński Z. (1976). Postawy i osobowość. Zastosowanie sekwencyjnej analizy dyskryminacyjnej. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 29-60.
 • Grulkowski B. ks. (1995). Metoda pomiaru i psychologiczna charakterystyka postawy „być” i „mieć”. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 171-222.
 • Grulkowski B. ks. (1996). Postawy „być” i „mieć” w psychologii. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 5-35.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1961). Postawy afektywno-społeczne jako czynniki motywujące zachowanie się człowieka. Roczniki Filozoficzne, 9(4), 55-75.
 • Pastuszka J. ks. (1958). Postawy życiowe według S. Kierkegaarda. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 105-125.
 • Prężyna W. ks. (1967). Koncepcja postawy w psychologii. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 25-38.
 • Prężyna W. ks. (1977). Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 25(4), cały.
 • Prężyna W. ks. (1996). Obraz siebie i partnera a wzajemna atrakcyjność w diadzie mieszanej. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 75-133.
 • Prężyna W. ks. (1976). Potrzeby jako korelaty postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne, 24(4), 5-28.
 • Prężyna W. ks. (1973). Zasadnicze źródła postaw. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 121-130.
 • Prężyna W. ks. (1993). Zgromadzenia agoralne jako zjawisko społeczne. Analiza doświadczeń lat osiemdziesiątych w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 41-52.
 • Rożnowski B. (1987-1988). Wyznanie religijne jako czynnik modyfikujący spostrzeganie własnej grupy i innych grup. Roczniki Filozoficzne, 35-36(4), 27-42.
 • Śliwak J. (1995). Altruizm a preferencja wartości. Badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne, 43(4), 111-146.
 • Śliwak J. (1993). Altruizm a religijność człowieka. Badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne, 41(4), 53-78.
 • Śliwak J., Hajduk E. (1996). Przystosowanie społeczne osób o różnym poziomie altruizmu. Roczniki Filozoficzne, 44(4), 171-193.
 • Śliwak J., Król A. (1989-1990). Poziom altruizmu a poczucie sensu życia. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 189-211.
 • Śliwak J., Leszczuk P. (1994). Poziom altruizmu a obraz siebie. Badania empiryczne dorastającej młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 42(4), 119-164.
 • Witkowski T. (1970). Atrakcyjność grupy społecznej. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 35-44.
 • Witkowski T. (1974). Motywy kontaktu z grupą o charakterze religijnym. Roczniki Filozoficzne, 22(4), 41-52.

 

Psychologia wychowawcza Δ

 • Babska Z., Shugar G. W. (1984). Idea dwupodmiotowości interakcji dorosły-dziecko w procesie wychowania w pierwszych latach życia. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 17-48.
 • Braun-Gałkowska M. (1971). Z zagadnień oddziaływania telewizji. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 195-206.
 • Kujawska J. (1959). Jan Władysław Dawid w polskiej literaturze psychologiczno-pedagogicznej. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 21-49.
 • Kukołowicz T. (1971). Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny. Roczniki Filozoficzne, 19(4), 183-193.
 • Kunowski S. (1970). Problemy badania świadomości młodzieży (Charakterystyka prac z psychologii wychowawczej w KUL-u). Roczniki Filozoficzne, 18(4), 101-129.
 • Kunowski S. (1966). Psychoterapeutyczne znaczenie kształcenia charakteru u młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 29-47.
 • Kunowski S. (1962). Z zagadnień psychopedagogicznej diagnostyki ucznia. Roczniki Filozoficzne, 10(4), 57-70.
 • Łobocki M. (1959). Poglądy młodzieży szkół średnich na zagadnienie koedukacji. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 105-132.
 • Otrębski W. (1989-1990). Techniki wychowawcze ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Roczniki Filozoficzne, 37-38(4), 91-106.
 • Pomianowski R. (1997). Psychologiczne wyznaczniki skutecznego oddziaływania wychowawczego. Badania studentów pedagogiki. Roczniki Filozoficzne, 45(4), 79-97.
 • Spychalska A. S. (1958). Dobra wychowawczyni internatu w opinii młodzieży żeńskiej. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 81-103.
 • Strojnowski J. (1983). Koncepcje i metody psychoterapeutyczne w zastosowaniu do wychowania małego dziecka. Roczniki Filozoficzne, 31(4), 295-316.
 • Trębaczkiewicz S. (1963). Psychologia w szkole. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 17-21.
 • Witkowski T. (1973). Niektóre próby badań psychologicznych nad wychowawczym oddziaływaniem nauczycieli. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 103-120.

 

Opracowanie: Zenon UCHNAST i Małgorzata BIEGAJŁO (1998). Roczniki Psychologiczne, 1, 207-223.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2014, godz. 12:40 - Mariola Łaguna