prof. dr hab. Anna Bondaruk

 

Obszary zainteresowań: językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo generatywne, składnia, Program Minimalistyczny

Obecnie prowadzone badania: składnia języka polskiego, predykaty psychologiczne, konstrukcje nieosobowe przechodnie

Współpraca międzynarodowa: stypendium Fulbrighta (2001), stypendium Fundacji Alexander von Humboldt (2002-2003), główny wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2014/15/B/HS2/00588

E-mail: bondaruk@kul.pl

Strona www: link

 

 

dr hab. Wojciech Guz

 

Obszary zainteresowań: język polski mówiony, korpusy, wariantywność, struktury złożone, łączenie zdań w wypowiedziach złożonych

Obecnie prowadzone badania: niekanoniczne użycia polskich spójników (szczególnie że), strategie cytowania bezpośredniego w polszczyźnie

Współpraca międzynarodowa: członek Slavic Linguistics Society i Societas Linguistica Europaea

E-mail: wojciech.guz@kul.pl

Strona www: link

 

 

dr hab. Wojciech Malec

 

Obszary zainteresowań: ocena znajomości języka, testowanie sprawdzające, tworzenie testów z wykorzystaniem internetu, systemy zarządzania nauczaniem

Obecnie prowadzone badania: ocenianie osiągnięć uczniów w ramach teorii uniwersalizacji

Współpraca międzynarodowa: Swansea University, UK

E-mail: wojciech.malec@kul.pl

Strona www: link

 

 

dr Ewelina Mokrosz

 

Obszary zainteresowań: składnia generatywna, Program Minimalistyczny, struktura informacji, zdania porównawcze, tłumaczenie konferencji

Obecnie prowadzone badania: zdania porównawcze, zdania względne

E-mail: ewelina.mokrosz@kul.pl

Strona www: link

 

 

dr Anna Prażmowska
Obszary zainteresowań: językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo generatywne, składnia, translatoryka
Obecnie prowadzone badania: składnia języka polskiego, struktury współrzędnie złożone, związek zgody między podmiotem a orzeczeniem
E-mail: anna.prazmowska@kul.pl

Strona www: link

 

 

Autor: Wojciech Malec
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020, godz. 18:18 - Wojciech Malec