Badania naukowe prowadzone w Katedrze Językoznawstwa Germańskiego koncentrują się na językoznawstwie kognitywnym i porównawczym, dotyczącym przede wszystkim języka niemieckiego i polskiego. Podstawę teoretyczną badań nad dyskursem tworzą semantyka ramy konceptualnej, integracja pojęciowa, w tym teoria metafory i amalgamatów konceptualnych oraz model Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej (definicja kognitywna, profilowanie pojęć etc.). 

Równolegle prowadzone są badania o profilu glottodydaktycznym.

Autor: Magdalena Szulc-Brzozowska
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2020, godz. 13:10 - Magdalena Szulc-Brzozowska