Katedra Dramatu i Teatru powstała w 1975 roku. Tradycja badań teatrologicznych w KUL, zainicjowanych przez prof. Irenę Sławińską od roku 1950, ma ugruntowaną pozycję w zakresie badań nad teatrem odczytywanym w perspektywach antropologicznych i sakralnych.

 

Pracownicy Katedry Dramatu i Teatru prowadzą różnorodne zajęcia dydaktyczne na filologii polskiej, humanistyce cyfrowej, retoryce stosowanej oraz na specjalizacjach: antropologiczno-kulturowej i krytyce artystycznej. Przygotowali również autorski program specjalizacji teatralno-filmowej.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020, godz. 12:07 - Mariusz Lach