Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej powstała w 2020 roku w wyniku połączenia Katedry Krytyki Literackiej oraz Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu.

 

 

 

Historia Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu

 

Badania i zajęcia związane z literaturą oświecenia i romantyzmu prowadzone były od początku istnienia polonistyki na KUL-u. W okresie dwudziestolecia międzywojennego literaturą wieku XVIII i XIX zajmowali się dr Piotr Bańkowski, ks. dr Cezary Pęcherski i ich następcy - profesorowie: Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski i Henryk Życzyński. Po wojnie katedrę literatury polskiej, po poległym w kampanii wrześniowej H. Życzyńskim, objął prof. Juliusz Kleiner, przekazując ją już w trzecim trymestrze roku akademickiego 1944/45 prof. Stefanowi Kawynowi.

Od roku akademickiego 1950/51 kierownikiem był prof. Czesław Zgorzelski, właściwy twórca Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Zainicjował on również działalność prekursorskiej w badaniach nad literaturą romantyczną tzw. „lubelskiej szkoły genologicznej”, którą tworzyli m.in. Wiesław Grabowski, Ireneusz Opacki, Danuta Paluchowska, Marian Maciejewski, będący jednocześnie następcą Profesora na stanowisku kierownika katedry (lata 1978-2007, z przerwą między 1997 a 2005 r., kiedy kierowanie katedrą przejęła prof. Danuta Paluchowska). W latach 2007-2014 kierownikiem katedry był prof. Dariusz Seweryn, od 2014 roku funkcję tę sprawował prof. Roman Doktór.

 

 


Nasi mistrzowie:

 

 

Czesław Zgorzelski Danuta Paluchowska Marian Maciejewski
Prof. Danuta Paluchowska

 

   

Historia Katedry Krytyki Literackiej

      Katedra Krytyki Literackiej powstała w 2006 roku. Od początki istnienia Katedry jej kierownikiem była prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk. Do grona pracowników należały także dr hab. Małgorzata Król oraz dr Małgorzata Peroń. W ramach działań dydaktycznych w Katedrze Krytyki Literackiej utworzono Specjalizację Krytyka Literacka i Artystyczna. W latach 2011-2020 jej koordynatorem była prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk, obecnie funkcję tę pełni dr Małgorzata Peroń.

     Od 2010 roku w ramach prac naukowych wydawana jest seria "czytane, pisane". Dotychczas ukazały się dwie książki: Czytanie współczesności cz. 1 oraz Czytanie współczesności cz.2. 

       W 2007 roku powstało Koło Krytyków Literackich.

 

Autor: Agata Seweryn
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020, godz. 10:49 - Leszek Wojtowicz