Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Tel. (81) 44 54 312

pok. CN-009, CN-003

 

 

Kierownik        dr hab. Beata Siwek, prof. KUL, beata.siwek@kul.pl

                        prof. dr hab. Anna Woźniak, anewoz@kul.pl

                        dr hab. Monika Sidor, prof. KUL, monika.sidor@kul.pl

                        dr Marta Kaczmarczyk,  marta.kaczmarczyk@kul.pl

                        dr Albert Nowacki, albert.nowacki@kul.pl

                        mgr Katarzyna Wasińczuk (doktorantka)

Autor: Marta Kaczmarczyk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 16:30 - Marta Kaczmarczyk