colosseum-422942__480gondola-1712314__480florence-1060843__480

 

Italianistyka - Studia I stopnia

 

Studia na kierunku Italianistyka zakładają kształcenie w dwóch językach romańskich: włoskim oraz dodatkowo francuskim. Na trzyletni program studiów filologicznych składają się przedmioty  z zakresu nauki o języku włoskim, kulturze, historii i literaturze Włoch. Po ukończeniu I roku studiów każdy student wybiera jedną z dwóch specjalizacji zbieżną z jego zainteresowaniami oraz aspiracjami:

 

Język włoski w kulturze i turystyce

Specjalizacja przygotowana jest dla osób lubiących podróże i kontakt z ludźmi, pragnących pracować w instytucjach kultury lub w branży turystycznej. Przedmioty w ramach tej specjalizacji obejmują m.in. historię sztuki Włoch, geografię turystyczną Półwyspu Apenińskiego, język branży gastronomicznej i hotelarskiej, sztuk audiowizualnych i włoskiej kinematografii.

 

Język włoski w gospodarce i życiu publicznym

Specjalizacja skierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z tłumaczeniami, lub pracą w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Przedmioty w ramach tej specjalizacji obejmują m.in. język włoski ekonomii i finansów, język włoski w prawie i administracji, język włoski w biznesie. Przedmioty te umożliwią zapoznanie się z podstawami słownictwa wspomnianych dziedzin w języku polskim i włoskim, stanowiąc jednocześnie wstęp do wiedzy teoretycznej w danym zakresie.

 

Tryb stacjonarny

 

      Plan studiów

 

         Rozkład zajęć 2023/2024

 

            Regulamin praktyk zawodowych.pdf 

 

                                                         Licencjat

 

Tryb zdalny

 

    Plan studiów

 

                  Rozkład zajęć 2023/2024

 

milan-2393546__480pasta-985772__480villa-adriana-4691262__480

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023, godz. 21:52 - Edyta Kociubińska