30 maja 208 r. odbyła się uroczystość Święta Patronalnego KUL, której honorowym gościem był JE Marian Kardynał Jaworski Metropolita Lwowski Obrządku Łacińskiego. Ksiądz Kardynał przewodniczył mszy świętej. Następnie w głównej auli naszego Uniwersytetu miało miejsce odnowienie Jego doktoratu.

 

Według Statutu KUL „Senat może dokonać uroczystego odnowienia doktoratu uzyskanego w Uniwersytecie wybitnym absolwentom po upływie co najmniej 25 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora, na wniosek rady wydziału, która nadała stopień doktora".

 

Kard. Marian Jaworski pracę doktorską napisaną na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił w roku 1955. Promotorem pracy był o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, a tematem Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu.

 

 

 

Zdjęcie w menu po prawej pochodzi ze strony www.krakow.pl

  

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2020, godz. 20:09 - Andrzej Zykubek