Na początku XXI w. Instytut Socjologii podjął się reorganizacji toku studiów, wprowadzając od roku akademickiego 2004/2005 studia dwustopniowe, które obejmują: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.

 

W 2004 roku w ramach „Roczników Nauk Społecznych” (tom 32) zaczął się ukazywać zeszyt 3. „Ekonomia i zarządzanie”. Dlatego też od 2003 roku zeszyt 1., który dotyczył nauk społecznych, zmienił podtytuł – z obowiązującego od 1983 roku „Nauki społeczno-ekonomiczne” na bardziej odpowiadający czasom współczesnym: „Socjologia – Katolicka nauka społeczna – Politologia”. Jednak w roku 2009 doszło do kolejnych zmian – zeszyty 2. oraz 3. przekształciły się w samodzielne tytuły: „Roczniki Pedagogiczne” oraz „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”. Tym samym historia zatoczyła koło – „Roczniki Nauk Społecznych” stały się znowu samodzielnym tytułem, odpowiadającym perspektywie socjologii i katolickiej nauki społecznej, a także politologii.

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 02:00 - Tomasz Peciakowski