2 marca 2015 r. gościem KUL będzie gen. prof. Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który wygłosi wykład pt. Strategiczne dylematy polskiego bezpieczeństwa, w ramach prowadzonego na KUL cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa - Kolegium Jana Pawła II, s. C-605, godz. 11.00.

 

gen._S._Koziej

Stanisław Koziej - generał brygady w stanie spoczynku. Funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pełni od 2010 r. Wcześniej w latach 2005 - 2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w 2007 r. - doradcą Rzecznika Praw Obywatelskich, w 2008 r. - doradcą Ministra Obrony Narodowej. Stanisław Koziej jest profesorem nauk wojskowych, ostatnio związany z Uczelnią Łazarskiego oraz Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w polityce i strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności) oraz strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. Prowadził także wykłady z tej tematyki na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej.

 

Cykl wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa odbywa się na KUL od października 2014 r. Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: MSZ, MON, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto przedstawiciele Kościoła, dyplomacji, ludzie biznesu, nauk z Polski i z zagranicy. Celem wykładów jest wzbogacenie wiedzy naszych studentów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w wykładach. Ponadto wykłady umożliwiają poznanie osób pełniących ważne funkcje w naszym państwie i dysponujących cennymi informacjami.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 11:47 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak