Kierownik naszej Katedry został zaproszony na uroczystość wręczenia stypendiów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.. Przedstawił wykład pt. Rola inteligencji i zdolności w rozwoju ucznia wybitnie zdolnego.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 13:24 - Ewelina Soszyńska