Koło Naukowe Kanonistów

zaprasza na
I Dni Kanonistów
 
(sala C-01 Kolegium Jana Pawła II, KUL).


Program

27.02.2007 r. (wtorek)


09.00 Eucharystia - JE ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Diecezji Sandomierskiej, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

10.15-10.30 Otwarcie obrad i powitanie uczestników
- mgr lic. Sylwia Białek, Prezes Koła Naukowego Kanonistów KUL
- Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL


Sesja I
Sytuacja majątkowa Kościoła katolickiego

Część I (prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL)
10.30-11.00 Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie
- Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, konsultor Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych
11.00-11.30 Specyfika finansowania instytucji kościelnych w Polsce
- Ks. Prałat Józef Drob, Ekonom Konferencji Episkopatu Polski
11.30-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa na kawę

Część II (Prowadzenie: Ks. dr Ambroży Skorupa, adiunkt przy Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego WPPKiA KUL)
12.30-13.00 Zadania ekonoma diecezjalnego
- Ks. dr Szymon Pikus, Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Diecezji Radomskiej
13.00-13.30 Zasady funkcjonowania „Caritas" na Litwie
- Ks. mgr lic. Virginijus Veprauskas, Dyrektor „Caritas" Diecezji Kowieńskiej
13.30-14.00 Dyskusja


28.02.2007 r. (środa)


Sesja II

Natura procesu o nieważność małżeństwa

(Prowadzenie: JE ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Diecezji Sandomierskiej, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski)
10.15-10.30 Otwarcie obrad
10.30-11.00 Proces kanoniczny o nieważność małżeństwa (uwagi w świetle 50-letniego doświadczenia)
- Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach
11.00-11.30 Prawa stron procesowych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
- Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, adwokat przy Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej
11.30-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa
12.30-13.00 Rola domniemań w kanonicznym procesie małżeńskim
- Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Wiceoficjał Sądu Diecezji Tarnowskiej
13.00-13.30 Adwokat kościelny w świetle Instrukcji Dignitas connubii
- Bp dr Artur Miziński, Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, adwokat Roty Rzymskiej
13.30-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa
15.15.17.00 Pokazowy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa
- Studenci z Koła Naukowego Kanonistów KUL


01.03.2007 r. (czwartek)


Sesja III
Urzędy i funkcje w sądownictwie kościelnym.


Debata z udziałem pracowników trybunałów
(Prowadzenie: mgr lic. Sylwia Białek, Prezes Koła Naukowego Kanonistów KUL)
10.00-10.30 Ks. Prałat dr Waldemar Gałązka, Oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu
10.30-11.00 mgr lic. Alicja Barbara Czernia, notariusz Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
11.00-11.30 Przerwa
11.30-12.00 mgr lic. Grzegorz Bargieła, Obrońca węzła małżeńskiego Sądu Biskupiego w Sosnowcu
12.00-12.30 mgr lic. Justyna Sokołowska, adwokat Sądu Biskupiego w Łomży
12.30.13.30 Dyskusja
14.00 Zakończenie

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011, godz. 12:40 - Marta Ordon