Roczniki Teologiczne z. 7 t. LVI (2009)

 

1. Bp. Andrzej Czaja, Znaczenie pneumatologii dla otwarcia ekumenicznego.

[The Significance of Pneumatology for the Ecumenical Openess].

2. Ks. Piotr Jaskóła, Ekumenizm – prawda w teorii i życiu,

[Ökumene – Wahrheit in der Theorie und im Leben].

Ecumenism – the Truth in Theory and in Life.

3. Ks. Jarosław Moskałyk, Charyzmatyczno-kenotyczny wymiar przynależności do Kościoła,

[Charismatic and Kenotic Dimension of Belonging to the Church].

4. Ks. Janusz Bujak, Czy istnieje możliwość opracowania antropologii wspólnej dla wszystkich chrześcijan?

[Is it Possible to Elaborate an Anthropology Common for All Christians?].

 5. Krzysztof Leśniewski, Misterium osoby w teologii Metropolity Johna Zizioulasa.

[The Mystery of Person in the Theology of Metropolitan John Zizioulas].

6. Ks. Jerzy Tofiluk, Poglądy eschatologiczne we współczesnej teologii prawosławnej,

[Eschatological Views in Contemporary Orthodox Theology].

7. Ks. Marcin Hintz,  Problematyka moralna w dokumentach synodów Kościołów ewangelickich w Polsce.

[Moral Issues in Synodal Documents of Evangelic Churches in Poland]

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2013, godz. 16:39 - Piotr Kopiec