Roczniki Psychologiczne, Tom XV, numer 3 (2012)

Annals of Psychology, Volume 15, Issue 3 (2012)

 

 

Artykuł Dyskusyjny

 

Jerzy Marian Brzeziński, Co to znaczy, że wyniki przeprowadzonych przez psychologów badań naukowych poddawane są analizie statystycznej?

 

Dyskusja

 

Piotr Francuz, W jakim zakresie normatywne podejście do metodologii badań naukowych w psychologii jest otwarte na eksplorację terra incognita?

 

Roman Konarski, Interpretacja przyczynowa wyników analizy statystycznej

 

Tytus Sosnowski, Doceńmy badania eksploracyjne

 

Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Zrozumieć dane i starać się rozwiązać problem  

 

Bogdan Wojciszke, Czy standardowe badania psychologiczne to maksymalizacja wariancji wyjaśnionej?

 

Michał Ziarko, O jakości badań psychologicznych

 

Odpowiedź autora

 

Jerzy Marian Brzeziński, Kontekst teorii psychologicznej a kontekst analizy statystycznej  

 

Artykuł

 

Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Edyta Szurowska, Dariusz Gąsecki, Profilowa analiza dysfunkcji wykonawczych w diagnostyce neuropsychologicznej osób po udarze mózgu

 

Krótkie Raporty

 

Aleksandra Jasielska,Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej

 

 

Polemiki, recenzje, sprawozdania

 

Paivi Majaranta, Hirotaka Aoki, Mick Donegan, Dan Witzner Hansen, John Paulin Hansen, Aulikki Hyrskykari, Kari-Jouko Raiha (red.) Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking:Advances in Assistive Technologies, Hershey, PA: IGI Global, 2012, ss. 382 (Bibianna Bałaj)

 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna” Katedry Psychologii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 24–25 listopada 2011 r. (Ewelina Bondyra-Łuczka, Dorota Filipiuk)

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012, godz. 18:45 - Mariola Łaguna