Roczniki Psychologiczne, Tom XV, numer 4 (2012)

Annals of Psychology, Volume 15, Issue 4 (2012)

 

 

Artykuły / Articles

Anna Gabińska, Bartosz Zalewski, Bartosz Szymczyk, Hubert Suszek, Małgorzata Jędrasik-Styła, Mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych w teorii dialogowego Ja

Summary   Streszczenie   pdf

 

Anna Batory, Wielowymiarowe i dynamiczne Ja podstawą tożsamości

Summary   Streszczenie   pdf

 

Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk, Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka

Summary   Streszczenie   pdf

 

Magdalena Szubielska, Funkcjonowanie teorii umysłu u dzieci niewidomych

Summary   Streszczenie   pdf

 

Piotr Hreciński, Zenon Uchnast, Typy charakteru a obraz siebie

Summary   Streszczenie   pdf

 

Tomasz Besta, Magdalena Błażej, Religijność poszukująca i fundamentalizm religijny: Dwa wymiary religijności w badaniach empirycznych

Summary   Streszczenie   pdf

 

Ryszard Klamut, Typy struktury sensu życia a treści celów wybieranych do realizacji

Summary   Streszczenie   pdf

 

Polemiki, recenzje, sprawozdania / Polemics, Reviews & Reports

Łukasz Baka, Justyna Tomczyk, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Jakość życia w pracy i poza nią”

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2012, godz. 15:02 - Mariola Łaguna