Grudzień

 

W dniach 3-4 grudnia w Lublinie odbyła się Ogólnopolska konferencja "Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją". Została zorganizowana przez Katedrę Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedrę Filozofii Społecznej oraz Katedrę Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

 

Zdjęcia

 


 

 

Listopad

 

Dnia 29 listopada w Supraślu odbyła się Ogólnopolska konferencja "Tożsamość lokalna w perspektywie historycznej i socjologicznej".

 

Zdjęcia

 


 

Październik

 

Na zorganizowaną przez mgr Luizę Urwanowicz – doktorantkę w Katedrze Socjologii Wiedzy i Edukacji, konferencję "Sztuka/globalizacja" do Polski przybył Roland Robertson.

 

Zdjęcia i wideo

 


 

Wrzesień

 

Dnia 27 września w Ciśnie odbyła się Ogólnopolska konferencja "Budowanie tożsamości lokalnej pod wpływem tradycji, wydarzeń, procesów historycznych, podmiotów etc."

 

Zdjęcia

 


 

Czerwiec

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ewy Szyfman pt. "Kultura organizacyjna a funkcjonowanie wiedzy w organizacji na przykładzie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o." (czerwiec 2014)

 

Zdjęcie

Autor: Marek Maj
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2016, godz. 21:15 - Marek Maj