Spis treści

Streszczenia

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Grzegorz Tylec: Prywatność jako okoliczność ograniczająca swobodę wypowiedzi na temat osoby fizycznej. Aspekt prawny [pdf]
Justyna Szulich-Kałuża: Matki w popkulturze – zwykłe czy niezwykłe? O ekspertyzacji macierzyństwa w dyskursie medialnym [pdf]
Olga Dąbrowska-Cendrowska: Obraz „zwykłego” człowieka a magazynach true story [pdf]
Joanna Sosnowska: Aktor czy zwykły człowiek? Bohater telewizyjnych reality shows [pdf]
Iwona Niewiadomska, Stanisław Fel: Realizacja zasady sprawiedliwości w karaniu przestępców [pdf]
Jan Kłos: Odpowiedzialność i okoliczności. Uwagi w kontekście myśli Johna Henry’ego Newmana i twórczości Grahama Greene’a [pdf]
Wojciech Daszkiewicz: Źródła ekspansji cywilizacji europejskiej [pdf
Katarzyna Drop, Bartłomiej Drop: Physician–patient communicaton in healthcare facilities [pdf

 
 

Recenzje

 

Łukasz Jasina, rec.: Maciej Łętowski, Ostatnia dekada PRL. Zapiski dziennikarza z lat 1982–1991, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2016; Maciej Łętowski, Pierwsza dekada wolnej Polski. Zapiski dziennikarza z lat 1992–2001, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2016 [pdf]
Karol Klauza: O retoryce młodzieżowego dyskursu przełomu wieków, rec.: Wojciech Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2016 [pdf]
Agnieszka Zduniak: rec.: Janusz Mariański, Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 [pdf]
 
 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 21:54 - Robert Kryński