Zajęcia studentów II stopnia specjalizacji archiwalnej

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

10 stycznia 2017 r.

 


Zajęcia dla nas przeprowadzili [od prawej] Pan Rafał Przech, kierownik Oddziału Obsługi Klienta, Pani Beata Konop, kierownik Kancelarii Ogólnej oraz Pani Małgorzata Bieda, kierownik Archiwum Zakładowego LUW

 


Opiekunem  z ramienia KUL był dr hab. Tomasz Nowicki, Dyrektor Instytutu Historii i kierownik specjalizacji archiwalnej w IH KUL

 

 

W zajęciach wzięło udział 12 studentów 2 roku magisterium

 

Tematyka zajęć dotyczyła elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD) wykorzystywanego w LUW jako podstawowy już od połowy 2012 r.

 

POWRÓT

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 10:58 - Tomasz Nowicki