Zajęcia studentów w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim

24 stycznia 2017 r.

 

Dzięki uprzejmości i zgodzie Ks. Profesora Jarosława R. Marczewskiego, Dyrektora Archiwum, studenci II roku II stopnia specjalizacji archiwalnej oraz studenci II roku I stopnia specjalizacji archiwalnej (także 6 osób z grupy 30+) gościli w szacownych murach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego.


Informację na temat dziejów archidiecezji lubelskiej, dziejów Archiwum i dziejów jego zasobu przedstawiła s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB, absolwentka historii KUL i wieloletnia archiwistka AAL

 

img_0555_30 img_0556_30

img_0557_30

Siostra zapoznała studentów z warunkami korzystania z zasobu Archiwum, a następnie przedstawiła ciekawe oryginalne materiały archiwalne.

 

img_0564_30 img_0560_30

 XV-wieczny dukt pisma próbują odczytać studenci oraz opiekun dr hab. Tomasz Nowicki. Księga w formie dudki pochodzi z połowy XV wieku. Jest najstarszą zachowaną obecnie w zespole Konsystorza Lubelskiego.

 

img_0561_30

Niektórzy postanowili przeczytać staropolskie akta wizytacyjne parafii archidiakonatu lubelskiego

 

img_0570_30 img_0571_30

Obejrzeliśmy też kilka dokumentów. Z lewej dyplom z kancelarii królewskiej wystawiony przez króla Zygmunta Starego (1541). Po prawej bulla papieska Benedykta XIV zezwalająca na noszenie dystynktorium chełmskim kanonikom katedralnym (1745).

 

img_0574_30

Zestaw dokumentów papieskich z 2 połowy XIX wieku wystawionych przy okazji mianowania biskupem lubelskim ks. Franciszka Jaczewskiego.

 

Serdecznie dziękujemy za możliwość odwiedzenia Archiwum Archidiecezjalnego oraz pokazanie niezwykle ciekawych zbiorów historycznych przechowywanych w bogatym zasobie Archiwum.

 

POWRÓT

 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 11:03 - Tomasz Nowicki