Instytut Psychologii KUL oraz Instytut Psychologii UMCS zapraszają na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się 21-23 września 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:30 - Maria Mazurek-Olszowa