Oddział Lubelski PTS oraz Instytuty - Socjologii KUL oraz UMCS zapraszają na seminarium naukowe pt. „Polska kwestia miejska”, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Kolegium Jana Pawła II). Seminarium będzie okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) i dyskusji wokół jego książki „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

W dyskusji udział wezmą: dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii KUL), Cezary Hunkiewicz (założyciel Brain Damage Gallery w Lublinie) oraz  Piotr Choroś (dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin). Spotkanie poprowadzi: prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS).

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:30 - Maria Mazurek-Olszowa