Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz The Baltic International Academy zapraszają na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:   Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2017 r. w Nałęczowie. Serdecznie zapraszamy!

Program

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 10:27 - Maria Mazurek-Olszowa