How deep the mind goes

purdue_university_209

Piotr Francuz wygłosił w USA serię wykładów na temat rotacji umysłowych: How Do We Rotate Objects in Our Mind?, podczas wizyty studyjnej na Purdue University (IN), w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki. W campusie Hammond-Calumet wykłady zostały zorganizowane przez prof. Yahya Kamalipoura w ramach The 4th Annual Lecture Series on Global Understanding (Department of Communication), natomiast w West Lafayette, gospodarzem był prof. Zygmunt Pizlo, a wykład odbył się na w ramach cyklu Special Seminars, organizowanych w Department of Communication and Psychological Sciences.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2010, godz. 22:50 - Piotr Francuz