Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) i Instytut Ekonomii i Zarządzania (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy”, Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618).

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:30 - Maria Mazurek-Olszowa