Miniatura 2

 

 

Na podstawie wniosku Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne Paweł Stróżak uzyskał finansowanie projektu badawczego w konkursie NCN Miniatura 2. W ramach zaplanowanych badań zostaną przeprowadzone dwa eksperymenty, w których osoby badane będą wykonywały zadanie pamięciowe i rejestrowana będzie elektroencefalograficzna aktywność ich mózgów.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018, godz. 09:05 - Piotr Francuz