2002

 • nr 1/2 (57/58), O solidarność rodziny narodów Europy

2002

 • nr 3/4 (59/60), O solidarność rodziny narodów świata

2001

 • nr 1/2 (53/54), Chrześcijańscy męczennicy XX wieku
 • nr 3 (55), Etyka a demografia
 • nr 4 (56), Dzieje: nie-Boska komedia?

2000

1999

 • nr 1/2 (45/46) Prawo naturalne a prawo stanowione (s. 513)
 • nr 3 (47) Jesień i zima życia (s. 287)
 • nr 4 (48) Stanisław Wyspiański: dramat i ethos (s. 288).

1998

 • nr 1/2 (41/42) Po pielgrzymce 1997
 • nr 3 (43) Ethos miłości: eros i agape (s. 419)
 • nr 4 (44) Etyka badań naukowych (s. 369)

1997

 • nr 1 (37) Autorytet - akceptacja i kontestacja
 • nr 2/3 (38/39) Kapłan w końcu wieku - sługa czy funkcjonariusz?
 • nr 4 (40) Sztuka na rozdrożu

1996

 • (Special Edition No. 2) John Paul II's Vision of Europe
 • nr 1/2 (33/34) Wobec postmodernizmu
 • nr 3/4 (35/36) Klasyczne korzenie kultury współczesnej

1995

 • nr 1 (29) Kobieta w rodzinie i społeczeństwie
 • nr 2/3 (30/31) Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu
 • nr 4 (32) Praca i płaca

1994

 • nr 1/2 (25/26) Wokół problemów bioetyki
 • nr 3 (27) O ethos małżeństwa i rodziny
 • nr 4 (28) Jana Pawła II wizja Europy

1993

 • (Sonderausgabe Nr.1) Zum Ethos der Freiheit
 • nr 2/3(21/22) 0 ethos demokracji
 • nr (23) 0 ethos młodych
 • nr 4(24) Ethos mass mediów

1992

 • nr 1 ( 17) Człowiek w strukturach zniewolenia
 • nr 2/3 (18/19) Drugie "Przedwiośnie"
 • nr 4 (20) Norwid dziś

1991

 • nr 1/2 (13/14) Mickiewicz nasz współczesny
 • nr 3/4 (15/16) Kryzys teologii moralnej

1990

 • nr 1/2 (9/10) Ethos Września 1939
 • nr 3/4 (11/12) Dziesięciolecie "Solidarności"

1989

 • nr 1 (5) Ethos małżeństwa i rodziny
 • nr 2/3 (6/7) Kościół ubogich
 • nr 4 (8) O twórczości i twórcach

1988

 • nr 1 Mniejszości narodowe
 • nr 2/3 Podmiotowość człowieka i społeczeństwa
 • nr 4 Dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II