Chrześcijaństwo a ekonomia to temat międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz w rocznice ogłoszenia encyklik społecznych św. Jana Pawła II "Laborem Exercens" (1981) i "Centesimus Annus" (1991). W ramach spotkania z wybitnymi specjalistami z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych chcemy zapoznać się z wkładem chrześcijańskiej myśli społeczno-gospodarczej w kształt współczesnego ładu gospodarczego. Omówimy m.in. następujące zagadnienia: ekospołeczna gospodarka rynkowa, stanowisko Kościoła wobec kapitalizmu, ekonomia rodzinna, znaczenie wolnej niedzieli czy też chrześcijańskie korzenie innowacji. Nie zabraknie głosu praktyków - przedsiębiorców, którzy na co dzień w swojej działalności biznesowej kierują się zasadami katolickiej nauki społecznej. Zapraszamy 25 listopada 2016 r. (piątek) do auli C-1031 KUL o godz. 09.00 (Lublin, Al. Racławickie 14). Wstęp wolny! Program na załączonym plakacie.

 

 Video  Fotorelacja

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 12:27 - Maria Mazurek-Olszowa