W dn. 25 listopada 2022 r. (piątek) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL pt.: "MIGRANTS`RELIGIOUS COMMUNITIES. The social Resilience in Polish Diasporas from the United Kingdom" (WSPÓLNOTY RELIGIJNE MIGRANTÓW. Odporność społeczna w diasoprach polonijnych w Zjednoczonym Królestwie). Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00, miejsce: 2-4 Devonia Road, London, N1 8JJ.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2022, godz. 15:58 - Maria Mazurek-Olszowa